FAQ

 • Närstående parter
  Vilka är företagets närstående parter och varför är det viktigt att hålla koll på det? I Årsredovisningslagen definieras vilka juridiska och fysiska personer som är närstående till ett företag. Transaktioner med närstående pa...
  Läs mer
 • Hur beräknar man Medelantal anställda till Årsredovisningen?
  Medelantal anställda beräknas på individnivå och ska motsvara antal heltidstjänster. De allra flesta lönesystem kan räkna fram medelantalet anställda och med ett par raska knapptryck har du eller bolagets lönekonsult fått fram en ...
  Läs mer
 • Vad är ett Anläggningsregister?
  Ett anläggningsregister är en typ av sidoordnad bokföring som ett företag ska ha enligt 5 kap. 4 Bokföringslagen. I stort sett alla företag behöver ha ett anläggningsregister. Bokföringsnämnden har i sitt allmänna råd BFNAR 2013...
  Läs mer
 • Aktiebok
  Vad är en Aktiebok och vem är ansvarig för den? Aktieboken är en förteckning över samtliga aktier och dess ägare. Aktieboken ska för bolag som inte är avstämningsbolag* innehålla: Varje akties nummer aktieägarnas namn och person...
  Läs mer
 • Hämta besked om slutlig skatt
  Här hjälper vi dig med hur du tar fram ett besked om slutlig skatt för räkenskapsåret. 1. Logga in på skatteverket.se och se till så du står på startsidan 2. Välj ditt bolag (om det inte redan är förvalt) 3. Klicka in på fliken...
  Läs mer
 • Deklarera din bolagsdeklaration - Inkomstdeklaration 2
  Hej, Här är instruktioner för dig som fått hjälp med ett utkast till bolagets inkomstdeklaration från oss för kontroll. Hur gör jag för att lämna in deklarationen av min INK2? 1. Kontrollera först att utkastet du fått av oss ser...
  Läs mer
 • Hämta sammanställning av moms
  Här hjälper vi dig med hur du tar fram en deklarationssammanställning för deklarerad moms för räkenskapsåret. 1. Logga in på skatteverket.se och se till så du står på startsidan 2. Välj ditt bolag (om det inte redan är förvalt...
  Läs mer
 • Skicka årsredovisning till Bolagsverket
  Vi vet att många företagare är osäkra på alla måsten kring företaget. Bland annat vad man ska göra med årsredovisningen när bokslutet är klart. WeAudit går därför igenom detta nedan. Först ska allt signeras Styrelsen (och eve...
  Läs mer
 • När ska bokslutet vara klart?
  We går igenom viktiga deadlines för aktiebolags bokslut och årsredovisningar. Det finns flera lagar som reglerar dessa deadlines. Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen. Dessutom ska du lämna in bolagets inkomstdek...
  Läs mer
 • Deklarera din privatdeklaration - Inkomstdeklaration 1
  Hej deklarant! 👋 Här är instruktioner för dig som fått hjälp med ett utkast till din inkomstdeklaration från oss för kontroll. Hur gör jag för att lämna in deklarationen av min INK1? 1. Kontrollera först att utkastet du fått ...
  Läs mer
 • Hur registrerar man företagets nya revisor?
  Upprätta bolagsstämmoprotokoll Först och främst ska ni se till att det finns ett signerat dokument för en så kallad bolagsstämma där valet av revisor framgår. Det är nämligen ägarna som formellt utser revisorn. Även i bolag med...
  Läs mer
 • Deklarera din K10-blankett
  Hej deklarant! Här är instruktioner för dig som fått hjälp med ett utkast till din K10-blankett från oss för kontroll. Hur gör jag för att lämna in deklarationen av min K10? 1. Kontrollera först att blanketten ser korrekt ut. 2. ...
  Läs mer
 • Ändra preliminärskatt - digitalt på Skatteverkets e-tjänst
  Här nedan går vi igenom steg-för-steg hur du gör för att ändra din preliminärskatt för att minska (eller öka) dina löpande inbetalningar för den skatt som bolaget förväntas betala för innevarande räkenskapsår. Steg 1 Gå til...
  Läs mer
 • Hämta sammanställning av löner
  Detaljerade instruktion för att hjälpa dig hämta sammanställning av deklarerade löneuppgifter Kort version 1. Logga in på skatteverket.se och se till så du står på startsidan 2. Välj ditt bolag (om det inte redan är förvalt) 3. ...
  Läs mer
 • Vad menas med PEP?
  Varför frågar revisorn om jag är PEP? “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för att motverka pe...
  Läs mer
 • Företagsledningens uttalande till revisorn
  Varför kräver revisorn intyg från ledningen om att årsredovisningen är rätt? Innan din revisor signerar årsredovisningen tillsammans med er i styrelsen ska reviorn ta in ett uttalande från företagsledningen. Detta är ett regelkrav...
  Läs mer
 • Ge revisorn behörighet till Fortnox
  1. Logga in på Fortnox, och gå in på administrera användare. 2. Klicka på Lägg till Användare och fyll i uppgifter på revisorn som ska ha behörighet i programmet. 3. När personen är upplagd klicka på ”Bf” under Program/behö...
  Läs mer
 • Dela dokument i Google Drive utan att ha ett google-konto
  Om du vill dela dokument i en Google Drive-mapp där bara du och motparten har behörighet behöver du ett Google-konto. Om du inte har en gmail-adress – eller inte använder den i jobbet – kan du koppla en annan mail-adress till ett Go...
  Läs mer
 • Beställa skattekontoutdrag från Skatteverket
  Logga in på skatteverkets e-tjänst Välj ditt bolag i Du företräder och klicka på Skattekonto Gå till e-tjänsten skattekonto Klicka på skriv ut och välj pdf Namnge gärna filen ”Skattekontoutdrag – företagsnamn – DDMMYY-DDMM...
  Läs mer
 • Beställa engagemangssammanställning till revisorn
  Hur beställer man engagemangssammanställning från banken? (Även kallat engagemangsbrev eller engagemangsspecifikation) Är du kund till WeAudits? Se adresser längst ner på denna sida. SEB Logga in på ditt företag på internetbanken ...
  Läs mer