Skicka årsredovisning till Bolagsverket


Vi vet att många företagare är osäkra på alla måsten kring företaget. Bland annat vad man ska göra med årsredovisningen när bokslutet är klart. WeAudit går därför igenom detta nedan.


Först ska allt signeras

  • Styrelsen (och eventuell VD) signerar årsredovisningen
  • Om bolaget har revisor ska denna också signera årsredovisningen och lämna en revisionsberättelse
  • Ett årsstämmaprotokoll från stämman ska signeras av protokollföraren och justerare som väljs på stämman
  • Efter att Årsredovisningen fastställes på årsstämman ska ett så kallat fastställelseintyg signera. Det brukar du få av din redovisningsbyrå

Läs gärna vår artikel om hur man kan signera dokumenten med digital signatur med BankID.


Sen är det dags att skicka in till Bolagsverket

Vad ska skickas in?

  • Kopia på årsredovisning
  • Kopia på revisionsberättelse
  • Om ni beslutat om utdelning ska kopia på stämmoprotokoll skickas in
  • Originalet av fastställelseintyget

Hur ska det skickas in

Det finns två sätt, antingen posta, eller skicka in via Bolagsverkets digitala tjänst


Skicka in på papper

Lägg kopiorna av dokumenten och originalet av fastställelsintyget och posta till:

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Normalt borde det räcka med 4 frimärken (upp till 250g).


Skicka in digitalt

För att skicka in allt digitalt behöver du ett program eller en redovisningsbyrå som kan ladda upp denna via Bolagsverkets tjänst.

De har en utförlig beskrivning på denna länk.

Om du har en redovisningsbyrå som gör detta åt dig kommer du få en inbjudan som du kan gå in på för att signera med BankID.


Vad gör jag med årsredovisningen sen?

Den ska arkiveras på ett tryggt sätt i 7 år efter bokslutdagen.


Ska inte Skatteverket ha årsredovisningen?

Nej, Skatteverket tar emot deklarationer.