Hur beräknar man Medelantal anställda till Årsredovisningen?

Medelantal anställda beräknas på individnivå och ska motsvara antal heltidstjänster.

De allra flesta lönesystem kan räkna fram medelantalet anställda och med ett par raska knapptryck har du eller bolagets lönekonsult fått fram en rapport som utvisar detta.

Denna rapport ska bifogas bokslutshandlingarna som underlag till noterna.

Rapporten över medelantal anställda kan oftast sparas ned som .xlsx, .txt, .si eller .pdf.

Alternativt får bolaget räkna samman antalet arbetade timmar totalt under räkenskapsåret och dividera med en årsarbetstid motsvarande en heltidstjänst, vilket av förenklingsskäl får antas vara 1920 timmar. Semester, sjukfrånvaro etc räknas med.

Ett annat alternativ är att göra beräkningen som ett genomsnitt av antal anställda vid minst två representativa tillfällen under räkenskapsåret.

För information om hur beräkning ska ske, se Bokföringsnämndens Vägledning – Gränsvärden.