Vad menas med PEP?


Varför frågar revisorn om jag är PEP?

“PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning.

Lagen kom till för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism – en person i en hög position antas ha stor möjlighet att påverka. Enligt lagen om penningtvätt har revisorer skyldighet att fråga sina kunder om de är PEP.

Exempel på PEP är t.ex.

  • om du under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig uppgift i en internationell eller statlig organisation, till exempel riksdagsledamot eller VD i statsägda företag.
  • om du är närstående eller medarbetare till en känd PEP.

Läs mer på Bankföreningens sida om PEP