Deklarera din K10-blankett

Hej deklarant!

Här är instruktioner för dig som fått hjälp med ett utkast till din K10-blankett från oss för kontroll.

Hur gör jag för att lämna in deklarationen av min K10?

1. Kontrollera först att blanketten ser korrekt ut.

2. Logga in på Mina sidor på skatteverket.se (se detaljerad beskrivning nedan) och för över eventuella uppgifter i ruta 2.18 i K10-blanketten till din privatdeklaration (INK1) ruta 7.2

a) På papper: Du skriver ut blanketten och bifogar med din privata deklaration.

Om du tagit utdelning förra året ska du först föra över uppgiften från K10-blanketten ruta 1.17 eller 2.18 till ruta 7.2 på första sidan i din Inkomstdeklaration.

3. Lämna in blanketten tillsammans med din privatdeklaration (så kallad INK1). Det finns två metoder. På papper, eller digitalt.

b) Digitalt: Du skickar in (skriver under) din inkomstdeklaration 1 elektroniskt via e-tjänsten på skatteverket.se och klickar då i bocken ” “Bilagan har lämnats via Skatteverkets e-tjänst för filöverföring”

(OBS! Inget belopp ska fyllas i vad gäller utdelning eller kapitalvinst/förlust”). Vi (WeAudit) ser till att K10-blanketten kommer in till Skatteverket elektroniskt.

Sista datum

Skatteverket ska för 2023 ha din deklaration senast 2 maj. När vi begärt så kallat byråanstånd för dig gäller i stället 15 juni. Kommer den inte in i tid tar Skatteverket ut en förseningsavgift om 1 250 kr på ditt skattekonto. Lär mer om deklarationsdatum för privatpersoner direkt på Skatteverkets sida.

Ditt ansvar

Deklarationen har upprättats baserat på de uppgifter du lämnat oss.  För att säkerställa att ingen uppgift varit felaktig eller glömts bort ber vi dig att kontrollera samtliga uppgifter i blanketten, innan du skickar in den. Om du upptäcker någon felaktighet eller om du har frågor vill vi att du kontaktar din konsult. Detta är särskilt viktigt då en felaktighet eller ofullständig deklaration, i vissa fall kan medföra skattetillägg.

Detaljerade beskrivning

Gå in på skatteverkets hemsida skatteverket.se med ditt mobila bank-id och gör följande steg för att godkänna blanketten som skickats in:

  • Klicka på “jag vill deklarera” 
  • Klicka på “Inloggning”
  • Bocka i “Jag vill se min egen inkomstdeklaration”
  • Klicka på “Mobilt BankID”
  • Scanna QR kod
  • Klicka på “Deklarera i denna tjänst”
  • Klicka på “Bilagor”
  • Klicka på “Ta bort” för respektive bolag
  • Kryssa i “Bilagan har lämnats via Skatteverkets e-tjänst för filöverföring”
  • Klicka på hämta belopp (om du inte haft någon utdelning eller försäljning så fyller du i 0)
  • Klicka på “Spara”
  • Klicka på “Tillbaka”

Signering

Efter att du gjort andra eventuella justeringar i din deklaration så gör du följande:

  • Klicka på fliken “Skicka In”
  • Granska uppgifterna
  • Klicka i rutan “Jag har granskat och vill skriva under” 
  • Tryck på “Nästa”
  • Signera med ditt mobila bank-id

Betalning

Inkomstskatten för 2022 förfaller vintern 2023/2024 beroende på när du får slutskattsedeln. Om du vill minimera kostnadsräntor (f.n. 3.75%) rekommenderar vi att du betalar in till skatteverket inom det närmsta.