Ändra preliminärskatt – digitalt på Skatteverkets e-tjänst


Här nedan går vi igenom steg-för-steg hur du gör för att ändra din preliminärskatt för att minska (eller öka) dina löpande inbetalningar för den skatt som bolaget förväntas betala för innevarande räkenskapsår.


Steg 1

Gå till Skatteverkets hemsida och sök på preliminärskatt och välj “Debiterad preliminärskatt- Företag och organisationer:


Steg 2

Nu kommer du in på sidan om Debiterad preliminärskatt och nu ska du klicka på “Preliminär inkomstdeklaration” i rutan Använd tjänsten:


Steg 3

Logga in med valfritt inlogg och välj deklarationsobjekt (om du har tillgång till flera olika)


Steg 4

Först kommer en sida som visar uppgifter om deklarationsobjetet och här kan du även se kvittenser och beslut från tidigare ändringar av preliminärskatten. Om du ser att det stämmer går du vidare till att välja beskattningsår. Här väljer du det året du vill ändra preliminärskatten för. 


Steg 5

Största steget hittills. Här ska du nu fylla i uppgifter som kommer ligga till grund för den ändrade preliminärskatten. Antingen fyller du i respektive flik eller tar hjälp av beräkningshjälpen:

Om du bara vill använda dig av flikarna kan du ta hjälp av detta dokument som du får av oss när vi gjort din inkomstdeklaration:

Då fyller du i enl. följande:

Verksamhetens resultat:

Pensioner:

Flikarna för kapitalförsäkringar och fastigheter fylls i på samma sätt som ovan om det finns. Finns ej i detta fall.

Fliken för övriga upplysningar fylls i vid behov. Fliken kontaktperson fylls i för att skatteverket lättare ska kunna få tag på dig vid eventuella frågor.

Om du istället vill fylla i via “Beräkningshjälpen” kan du använda dig av själva inkomstdeklarationen från oss. Det ser ut såhär och då fyller du i efter rubrikerna i deklarationen (OBS! tänk på att lägga skattemässiga justeringar under “Övriga bokslutsdispositioner)”:


Steg 6

Granska och skatteberäkna. Kontrollera uppgifterna och klicka på “Skatteberäkna” längst ner på sidan och jämför med våran skatteberäkning. Att erhålla bör stämma med vår rad i skatteberäkningen “att återfå”


Steg 7

Signera och skicka in!

Lycka till och hör av dig om du stöter på problem!