Hur registrerar man företagets nya revisor?


Upprätta bolagsstämmoprotokoll

Först och främst ska ni se till att det finns ett signerat dokument för en så kallad bolagsstämma där valet av revisor framgår. Det är nämligen ägarna som formellt utser revisorn. Även i bolag med bara en person.

Om ni inte har gjort det kan ni använda mallen nedan.


Registrera revisorn på Verksamt.se

För att er revisor ska registreras och bli offentligt behöver revisorsvalet på stämman registreras hos verksamt.se.

När du väljer en WeAudit som revisor förbereder vi detta åt er så att ni bara behöver komplettera och godkänna ändringen.

Så fort vi har förberett ändringsärendet får ni ett mejl från noreply@bolagsverket.se (verksamt.se) med en länk så ni kommer direkt till er ändringsanmälan.

Nedan är en steg för steg-guide för att slutföra:

  • Klicka på Till anmälan på verksamt.se
  • Öppna ärendet och komplettera information om ägarna under steg Stämma (som är rödmarkerat med utropstecken). Ange ägarna under Röstlängd.
  • Gå till sista steget Skriv under, skicka in och betala och följ instruktionerna på sidan.

Sen är det klart, superenkelt!

Hör av dig om något ändå är oklart eller om denna guiden skulle vara inaktuell =)


Välkommen till WeAudit – Revision 2.0