Revisor till din bostadsrättsförening

WeAudit – Specialist på revision av bostadsrättsföreningar

WeAudit erbjuder revision av bostadsrättsföreningar. Föreningen får ett erfaret bollplank under hela revisionen genom den auktoriserade revisorn och övriga revisorer i teamet. Flertalet av våra revisorer är specialister på bostadsrättsföreningar och behärskar de specifika frågor, lagar och rekommendationer som gäller för den här lite speciella typen av verksamhet.

We Audit brinner för revision

Oberoende av plats

WeAudit arbetar digitalt och framåtriktat vilket gör att vi kan åta oss uppdrag oberoende vart i Sverige bostadsrättsföreningen har sitt säte. Detta under förutsättning att föreningen också arbetar digitalt. Idag är WeAudit revisorer åt föreningar som förvaltas av mindre privata redovisningsbyråer (flera av dem specialister på allmän administration av bostadsrättsföreningar) och även de större aktörerna som HSB, Riksbyggen och SBC. m.fl.

Genomförande av revisionen

För att få löpande och bra information om föreningen har vi ofta ett nära samarbete med föreningsvalda revisorer. Som många gånger är boende i föreningarna. Dessa erhåller tips och råd från oss i hur granskningen bör genomföras. Tillsammans bildas därmed ett effektivt revisionsteam som hjälps åt att granska er förening.

Efter utförd revision rapporteras väsentliga iakttagelser till föreningens styrelse. Många gånger har medlemmarna investerat stora värden i sitt boende vilket gör att denna sorts rapportering är av särskild vikt för medlemmarna. Därmed är det viktigt att styrelsen ges möjlighet att ställa frågor och diskutera problem med oss.

Revision av bostadsrättsförening

Oberoende granskning

En revision är en oberoende granskning som kvalitetssäkrar företags och organisationers ekonomiska information samt styrelsens förvaltning.

Kvalitetsstämpel

Revisionen rapporteras i form av en revisionsberättelse vilket blir en kvalitetsstämpel för företagets/organisationens intressenter.

Bollplank

Revision ger revisorn bra inblick i verksamheten vilket medför att revisorn löpande kan ge rådgivning kring företagets/organisationens ekonomi och blir därmed ofta ett naturligt bollplank.

Rådgivning och stöd

Bollplank till styrelsen

Oftast är många förtroendevalda revisorer endast lekmän och den auktoriserade revisorn blir då ett viktigt bollplank till styrelsen tillsammans med den förvaltare föreningen valt. Det kan handla om både revision och rådgivningsfrågor.

Under revisionens gång får vi en god inblick i föreningen vilket gör att vi kan hjälpa er vid större ombyggnationer eller ombildningar genom att ge styrelsen råd och guida den att göra “rätt” saker. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi också skapat oss ett brett kontaktnät av rådgivare som vi gärna förmedlar till våra kunder när behovet uppstår.

Närvarande på föreningsstämmor

Om styrelsen önskar kan vi närvara vid föreningsstämman. I vissa fall kan det vara bra att revisorn förklarar en specifik fråga för stämman (utöver att läsa och förklara revisionsberättelsen för medlemmarna) exempelvis om föreningens stadgar eller föreningens lånesituation.

Offert

Priset för revisionen avgörs främst av storlek och antal lägenheter i föreningen. Ni får ett riktpris så att ni i förväg vet hur mycket det kommer kosta. Skulle vår arbetsinsats behöva utökas i någon fråga tar vi kontakt med styrelsen och/eller ordförande. För offert, klicka här

Låter det bra? Fyll i formuläret så hör vi av oss!