Beställa skattekontoutdrag från Skatteverket

Logga in på skatteverkets e-tjänst

Välj ditt bolag i Du företräder och klicka på Skattekonto

Gå till e-tjänsten skattekonto

Klicka på skriv ut och välj pdf

Namnge gärna filen ”Skattekontoutdrag – företagsnamn – DDMMYY-DDMMYY och ladda sen upp filen till din revisor.