När ska bokslutet vara klart?


We går igenom viktiga deadlines för aktiebolags bokslut och årsredovisningar.

Det finns flera lagar som reglerar dessa deadlines. Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen. Dessutom ska du lämna in bolagets inkomstdeklaration.

Vi går igenom kritiska datum och går baklänges. I våra exempel utgår vi från bolag som där räkenskapsårets utgång, även kallad “bokslutsdagen” är den 31 december.

 • En kopia av årsredovisningen ska lämnas till Bolagsverket senast 7 månader efter bokslutsdagen. Annars tar de ut en förseningsavgift om 5 000 kr.
  Årsredovisningen ska vara publicerad senast 31 juli.
 • Sista datum för årsstämma är 6 månader bokslutsdagen.
  Årsstämman ska vara senast 30 juni.
 • Inför stämman ska styrelsen skicka en kallelse till årsstämman inklusive en kopia av signerad årsredovisning och revisionsberättelse om bolaget har revisor. Denna ska skickas 4-6 veckor före stämman.(Du hittar mer information om formalia på årsstämman på Bolagsverkets sida.)
  Kallelsen ska skickas till ägarna senast 1 juni.
 • Årsredovisningen ska skickas till revisorn senast 6 veckor för årsstämman. Detta innebär att vi ska ha den senast 4,5 månad efter bokslutsdagen. Årsredovisningen anses lämnad när den är signerad av styrelsen.
  Bokslut och årsredovisning ska skickats till revisorn 15 maj.


Vad händer om årsredovisningen inte lämnas i tid?

Högsta Domstolen har i en dom hösten 2004 uttalat att det kan vara bokföringsbrott om årsredovisningen inte är upprättad i tid.

Utöver det kan vi som revisorer – om vi får anledning att misstänka bokföringsbrott – bli tvungna att anmäla brottsmisstanken till åklagare samt överväga att i förtid avgå från uppdraget som bolagets revisor. 

Tänk på att en årsredovisning är upprättad först när den skrivits under av samtliga styrelseledamöter och eventuell verkställande direktör.


Måste det vara så formellt och strikt?

Nej, i företag med få ägare som till exempel små familjeföretag spelar detta normalt ingen roll. Stämman beslutar i regel att stämman blivit rätt kallad även om dessa deadlines inte hållit. Eftersom revisionen normalt går ganska fort kan vi revisorer oftast acceptera att den kommer senare än dessa datum.

Enligt årsredovisningslagen ska årsredovisning lämnas till revisor senast 6 veckor före stämman. Normalt kan vi i denna typ av bolag genomföra revisionen och signera årsredovisningen (med tillhörande revisionberättelse) om vi får tillgång till redovisning, bokslut och årsredovisning senast 5 månader efter bokslutsdagen.


Har du ett annat bokslutsdatum än 31 december?

Kika gärna på Årsredovisning onlines sida för att snabbt kolla vilka datum som gäller för ditt företag.