Företagsledningens uttalande till revisorn


Varför kräver revisorn intyg från ledningen om att årsredovisningen är rätt?

Innan din revisor signerar årsredovisningen tillsammans med er i styrelsen ska reviorn ta in ett uttalande från företagsledningen.

Detta är ett regelkrav på revisorn. Auktoriserade revisorer ska enligt revisorslag följa ett internationellt regelverk som heter ISA. I kapitel ISA 580 står det att revisorn måste ta in detta från kunden för att uppfylla så kallad god revisionssed.

Revisorsinspektionen granskar att revisorerna följer dessa regelverk och kan utdöma straff eller dra in reviorns auktorisation om denne inte följer dessa.

Visste du att?

De flesta revisorer följer en branschgemensam standard för uttalanden som vår branschorganisation FAR har upprättat. WeAudit har utvecklat en egen mall som är lättare att läsa och förstå. Så att du som kund inte ska få en klump i magen.

Har du en revisor som pratar så du inte förstår? Bli kund hos oss i stället. Ta kontakt direkt med oss via vårt kontaktformulär.