Vad kostar en revisor?

Som kund har du rätt att veta vad kostnaden för det du köper blir och vad som ingår. Därför har vi fasta (rikt)priser* på de flesta av våra tjänster. På så sätt får du en förutsägbar kostnad och en tydlig bild av vad som ingår. Du får även veta när din faktura kommer och vilket belopp vi fakturerar.

Det fasta priset driver oss att effektivisera vår revision, för både dig och för oss. Med hjälp av modern teknik och automatiserade processer sparar vi därför värdefull tid för er och oss vilket gör att vi är ett prisvärt alternativ.

*Revisorer får inte ha fast pris för revision enligt lagen, men vi gör allt vi kan för att priserna ska vara så förutsägbara som möjligt.

Räkna ut ditt pris Beställ offert Kontakta oss

Vår prispolicy

Rätt kostnad för revision

För oss är det väldigt viktigt att vi står för det pris vi har gett och vårt mål är att ge dig det mest rättvisa priset när du anlitar en revisor från oss. Det innebär att vi hellre står för risken att underskatta tiden när vi går igenom ert bokslut och deklaration, än att vi fakturerar er extra. 

För att vi ska kunna göra vårt jobb så bra som möjligt krävs det att ni lämnar in korrekta uppgifter till oss i tid. Det är även viktigt att bokföringen och redovisningen håller en hög kvalitet och att vi får tillgång till er personal när vi behöver det. När båda parter gör sin del i tid får vi ett effektivt samarbete som gynnar er verksamhet.

“Vårt mål är att aldrig behöva fakturera extra!”

Men vi kan inte heller ge bort vår tid… Exempel på när vi tilläggsfakturerar är:

  • Materialet kommer inte in i tid när vi bokat in revisionen
  • Redovisning är så pass slarvig att vi måste granska mer än två versioner av redovisningen
  • Det finns brister som gör att vi måste skriva anmärkningar i revisionsberättelsen

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt när vi skickar instruktioner till er. På så sätt ser vi till att ni slipper extra kostnader för revisionen.

Pengar som växer

Vad kostar en revisor per år?

Kostnaden för en revisor hos oss sker med en årlig uppräkning av priset med 3 % (eller motsvarande inflationen om den är högre). Vid stora ändringar i verksamheten kan vi även behöva omförhandla priset, upp eller ner. Exempel på sådant är:

  • Försäljningen eller antal anställda ändras med mer än 30 %
  • Bolaget startar, köper eller säljer en ny verksamhet
  • Bolaget ska byta redovisningsprinciper

Vi kommer i sådana fall ta en diskussion med er om ett uppdaterat pris.

Vill du vet mer om hur WeAudit jobbar med revision kan du läsa mer här.

WeAudit är din stöttepelare och coach när du behöver vägledning i ditt företagande.

WeAudit är er trygga partner när ni måste anlita revisionsbyrå. Våra kompetenta revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter hjälper er att gå igenom redovisningen och den löpande bokföringen. Vi finns här för er oavsett hur er verksamhet ser ut och vår kundbas består av allt ifrån enskilda firmor till stora företag.

Vi är noga med att du som kund ska få ett rättvist pris för den tjänst som du väljer att köpa och att du ska få en tydlig bild över vad som ingår. Vi arbetar därför med fasta priser* på samtliga av våra tjänster. Kostnaden för en revisor beror på flera olika faktorer, såsom storlek på verksamheten, bransch, särskilda regler för verksamheten. Du kan ta reda på kostnaden av revisor för enskild firma likväl som kostnad av revisor för aktiebolag genom att begära en offert från oss, kontakta oss eller räkna ut ditt pris på egen hand.

Ni kan hålla nere kostnaderna för revision om ni håller god ordning på bokföringen inom er verksamhet, för när det finns oreda eller brister krävs det att revisorn kontrollerar verksamheten mer grundligt. Det innebär mer arbetstid för oss och därmed en högre kostnad för er.

* Det fasta priset för en revisor gäller om villkoren är uppfyllda. T.ex. att bokföringen är i god ordning.