Belopp och procentsatser för företagare 2021

I takt med ett nytt inkomstår, står företagare inför utmaningen att hålla sig uppdaterade om arbetsgivaravgifter, traktamenten, moms, och särskild löneskatt. Dessa områden är kritiska för korrekt ekonomisk planering och rapportering. För att underlätta, presenterar vi en koncis faktaguide som sammanfattar de viktigaste siffrorna och procentsatserna för 2024. Låt denna guide vara ditt stöd i att navigera genom det komplexa landskapet av företagsskatter och bidra till en smidig övergång till det nya inkomståret.

Behöver ditt företag hjälp med revision? Kontakta oss idag. 

Bolagsskatt 

Bolagsskatten är 20,6 % från och med 1 januari 2021. Skattesatsen är proportionell, vilket betyder att procentsatsen är den samma oavsett hur stor eller liten vinst ett aktiebolag gör. 

Mervärdesskatt (moms)

25% (20% av priset), generell skattesats
12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel och restaurangtjänster
6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter

Omvänd skatteskyldighet gäller bland annat inom bygg, elektronik och handel med EU-länder. Läs mer på Skatteverket eller kontakta oss om du har frågor.

Sociala avgifter

Arbetsgivaravgifter
Födda 2003 – 2005: 31,42 %
Födda 1958 – : 31,42 %
Födda 1938 – 1957: 10,21 %

Egenavgifter
Födda 1956 – : 28,97 %
Födda 1938 – 1955: 10,21 %

Särskild löneskatt på tjänstepension:
Alla: 24,26 %

Basbelopp
Prisbasbelopp: 57 300 kr
Förhöjt prisbasbelopp: 58 500 kr
Inkomstbasbelopp: 76 200 kr

Gräns för höjd inkomstskatt för privatpersoner
Skiktgräns för statlig inkomstskatt (20%): 598 500 kr
Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång (20%): 615 300 kr
Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång (20%): 697 300 kr

K10-belopp för fåmansbolag
Gränsbelopp enligt förenklingsregeln: 204 325 kr (motsvarande 2,75 gånger inkomstbasbeloppet)

Statslåneränta 2024
Genomsnittlig statslåneränta (2023) : 2,62%
2024-02-08: 2,20 %

Personalkostnader

Skattefria traktamenten

Tjänsteresa i Sverige med övernattning
Hel dag 290 kr (203 kr efter 3 månader)
Halv dag 145 kr
Nattraktamente 145 kr (om arbetsgivaren ej betalt övernattning)

Reduktion om arbetsgivaren betalar måltid vid heldagstraktamente
Mat hela dagen 261 kr
Lunch och middag 203 kr
Lunch eller middag 102 kr
Frukost 58 kr

För traktamente i utlandet, kolla Skatteverkets sida.

Reducering vid betald måltid på tjänsteresa i utlandet
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %

Representation och förmåner

Externrepresentation utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Golf, teater etc. 180 kr

Internrepresentation utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr
Teater etc. 180 kr

Gåvor utan moms
Representationsgåva eller reklamgåva 300 kr

Kostförmån
Frukost 60 kr
Lunch eller middag 120 kr
Helt fri kost 300 kr

Skattefria gåvor till anställda
Julgåva 550 kr inkl moms
Jubileumsgåva 1 650 kr inkl moms
Minnesgåva 15 000 kr inkl moms
(t.ex. firande lång anställning, 50-årsdag eller liknande jämnt tal)

Skattefri ersättning för tjänsteresa
Egen bil: 25 kr/mil

Förmånsbil som den anställde betalar drivmedel för:

Annat drivmedel än helt med el: 12 kr/mil
drivs helt med el: 9,50 kr/mil
diesel 6,50 kr/mil
Motorcykel 9,00 kr/mil
Moped 4,50 kr/mil
Cykel 350 kr/år