Hållbarhetsrapport – Hur gör man?

Alla pratar om hållbarhet, men vad innebär det egentligen för företag? Det är viktigt att känna till krav och förväntningar från kunder, medarbetare och andra intressenter för att vara attraktiv på marknaden. Dessutom känns det bra i magen att göra gott.

Tillsammans med PURE ACT berättar vi därför om hur ni kommer i gång.

Hållbarhetsarbete i 5 enkla steg.

I december 2016 infördes Hållbarhetslagen, ett tillägg i Årsredovisningslagen som innebär att Sveriges största företag måste rapportera sitt hållbarhetsarbete. Företag uppmanas att både se över sin direkta och indirekta påverkan för att säkerställa hållbarhet i alla led. Den indirekta påverkan kan styras genom att ställa krav på leverantörer och samarbetspartners.

Att rapportera enligt Hållbarhetslagen, även om företaget inte omfattas av lagkravet, stärker företagets konkurrenskraft och kan vara avgörande för hela affären.

Vi har sammanställt 5 steg som hjälper er att komma igång med, rapportera och kommunicera hållbarhetsarbete:

  1. Välj era väsentliga områden genom att analysera företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. För dialog med era intressenter för att förstå deras värderingar och förväntningar. Fokusera på de hållbarhetsområden som är gemensamma för företaget och era intressenter. Och prioritera dessa områden.

    Tips! De globala målen är en bra inspirationskälla
  1. Dokumentera ert nuläge inom era valda områden och genomför de viktigaste åtgärderna först. Fundera även på om det finns några “hygienfaktorer” som ni kan göra inom andra områden. Utvidga ert arbete successivt med långsiktiga mål, krav på leverantörer och aktiviteter för att inspirera era kunder till ökat engagemang.
  1. Involvera hela företaget i hållbarhetsarbetet. Se till att alla medarbetare förstår varför ni gör förändringar och hur alla kan bidra i sina olika roller. Det är A och O att medarbetarna är med på tåget om ni ska kunna bidra till hållbar utveckling.
  1. Upprätta en rapport enligt hållbarhetslagen så att ni är förberedda på att möta krav från intressenter.

    Tips! Använd ett anpassat verktyg för detta. Om använder PURE ACTs verktyg och även låter er revisor granska rapporten kan ni erhålla ett certifikat från PURE ACT. Saknar ni revisor – kontakta oss på WeAudit.
  1. Kommunicera hållbarhetsarbetet externt i de kanaler där era intressenter rör sig. Våga kommunicera era framsteg men även era utmaningar. På så sätt kan ni få feedback, göra förbättringar och hitta aktörer att samarbeta med gällande gemensamma hållbarhetsutmaningar.

Tycker ni att det fortfarande låter svårt? Vårt tips är att ta hjälp. Vi själva har fått hjälp av PURE ACT och använt deras enkla verktyg. Tveka inte kontakta Linnea Eriksson på PURE ACT så berättar hon mer och ger förslag på passande upplägg för er.