Revision företag

När behöver man som företag en revisor egentligen? I vissa fall gäller revisorskrav, andra inte. Vi förstår det kan vara förvirrande att driva eget.

WeAudit vill hjälpa dig hålla koll på reglerna så att du kan skapa värde för din verksamhet. Oavsett bolagsform så du en framåtriktad revision hos oss.

revision företag

Så fungerar revision för företag

Revision för företag är en process som syftar till att granska och utvärdera den ekonomiska och verksamhetsmässiga förvaltningen. Målet är att säkerställa att bolaget följer alla lagar och regler, att ekonomin är i balans och att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt.

Revisionen utförs alltid av en oberoende revisor – alltså en person som inte har några andra affärsmässiga relationer till bolaget. Revisorn gör en oberoende granskning av bokföringen och annat ekonomiskt material. Detta för att säkerställa att allt är korrekt och att den ekonomiska rapporteringen är transparent och långsiktigt hållbar.

Revisionen kan också innebära att revisorn ger råd om hur man kan förbättra sin verksamhet och sina rutiner. Revisorn rapporterar sedan sina slutsatser till bolagets styrelse och aktieägare och ger en skriftlig rapport om resultatet av revisionen.

Revision är viktigt för att säkerställa att det finns en sund och transparent ekonomisk förvaltning och att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt. Genom att göra en grundlig revision kan företaget också identifiera eventuella problem eller brister och vidta åtgärder för att förbättra den.

När behövs en revisor till företag?

Större aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag har som krav att anlita en auktoriserad revisor, men även mindre bolag och enskilda firmor har stor nytta av att anlita en revisor. Revision ger företaget en kvalitetsstämpel som leder till att fler bolag vågar göra affärer med varandra utan kontroller eller förskottsbetalningar. 

WeAudit är ett erfaret revisionsbolag som hjälper er när ert bolag behöver en revisor. Vi brinner för att effektivisera våra kunders arbete genom digitalisering. Vi arbetar alltid med fasta riktpriser för att du ska få en förutsägbar kostnad när du anställer oss. Ta reda på ditt pris genom att kontakta oss eller räkna ut ditt pris på egen hand.

*Revisorer får inte ha fast pris för revision, men vi gör allt vi kan för att priserna ska vara så förutsägbara som möjligt.

I vilka fall krävs inte revisor till aktiebolag?

De flesta aktiebolag ska enligt lagen anlita en revisor, men det finns en del som inte behöver lyda under kravet. Detta är aktiebolag som inte uppfyller två av tre följande värden under räkenskapsåret: 

  • Fler än tre anställda (i medeltal)
  • mer än 15 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

När ett aktiebolag väljer att inte ha en revisor bör man fundera på om det finns andra typer av behov i verksamheten. Bolaget kan behöva anlita en godkänd revisor för bokföring, årsredovisning eller för att få hjälp med skattedeklarationerna. Publika aktiebolag är skyldiga att ha revisor enligt lagkrav. Här kan du läsa mer om när man behöver en revisor.

Revision företag

Vi erbjuder revisor för företag i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Årjäng samt Eskilstuna.