We tipsar – friskvårdsbidrag

Att erbjuda friskvård till anställda visar att man bryr sig om hur sina anställda mår, men det är också en investering som leder till högre produktivitet och minskad sjukfrånvaro på arbetsplatsen. 

För arbetsgivare är det dock viktigt att förstå hur sådana friskvårdsinitiativ ska hanteras ur bokförings- och skattemässiga perspektiv. Denna artikel går igenom vad du som arbetsgivare behöver veta för att implementera och administrera friskvårdsförmåner på rätt sätt.

Vår revisionsbyrå Stockholm och revisionsbyrå Göteborg erbjuder pålitlig hjälp som hjälper ditt företag utvecklas och lyckas.

Friskvårdsförmån, friskvårdsbidrag, naturaförmån – vad är skillnaden?

Att erbjuda friskvård är en friskvårdsförmån som kan vara skattefri. En arbetsgivare kan ge naturaförmån i form av tillgång till gym, i lokalerna eller genom gymkort. Arbetsgivare kan också ge förmån i form av friskvårdsbidrag där arbetsgivaren ersätter arbetstagaren för kvittoutlägg. Man kan göra de flesta aktiviteterna som skattefria friskvårdsbidrag, men det finns några saker som inte kan tas skattefritt.

  • hyra eller köpa utrustning.
  • medlemsavgifter, teorikurser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård.

Många känner inte till att en arbetsgivare kan erbjuda både förmån (t.ex. gymkort) och friskvårdsbidrag genom ersättning mot kvitton. 

Skattemässiga överväganden för friskvårdsförmåner

Skatteverket tillåter arbetsgivare att erbjuda skattefria friskvårdsförmåner till sina anställda, under förutsättning att de är av mindre värde och tillgängliga för alla anställda. Detta innebär:

Generella förmåner 

Förmånen måste erbjudas på lika villkor till alla anställda för att vara skattefri. Det innebär att man inte får begränsa tillgången till exempelvis endast ledande befattningshavare.

Begränsning av värde

Skattefria naturaförmåner ska vara av mindre värde , vilket innebär att saker som gymkort är godkända om det är ett normalt pris på orten.dyrare förmåner som medlemskap i exklusiva klubbar, PT-gym och liknande är inte det.

Friskvårdsbidrag ska vara högst 5000 kr per år. För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle. 

Om förmånerna överstiger dessa blir hela värdet skattepliktigt. Det är därför viktigt att hålla noga koll på detta. 

Skattemässig win-win

Om detta sköts rätt slipper både företaget betala sociala avgifter och arbetstagaren inkomstskatt. Samtidigt som kostnaden är avdragsgill. 

Bokföring av friskvårdsförmåner

När det gäller bokföring av friskvårdsförmåner, bör man tänka på följande steg:

Kostnadsföring

Friskvårdsförmåner ska kostnadsföras som en personalkostnad, hälsovård i företagets räkenskaper.

Kvittoredovisning

Det är viktigt att hålla ordentliga kvitton och avtal som stödjer utgifterna för friskvårdsförmåner, särskilt om de ska redovisas som skattefria förmåner. Kolla att ni inte överstiger beloppsgränserna för någon anställd.

Vilket belopp är lagom?

Vilken nivå man sätter är såklart upp till varje företagsledning. Vi på WeAudit tror stenhårt på frisk- och hälsovård och erbjuder våra anställda såväl 2 timmar betald träningstid som maximala skattefria förmåner. 

Men vi ser att det är vanligt med mellan 2 000-3 000 kronor hos många företag. 

Att erbjuda friskvårdsförmåner är något som gynnar både arbetsgivare och anställda. Genom att följa skatte- och bokföringsreglerna noggrant kan du säkerställa att ditt företags friskvårdsprogram är både fördelaktigt och förenligt med lagar och regler. Om du behöver hjälp kan du kontakta vår revisionsbyrå i Karlstad och vår revisionsbyrå i Eskilstuna.