Vi har nya uppdragsbrev! So what?

Som kund är det viktigt att förstå vad man köpt och vad det kostar. Vi har därför gjort branschens kanske enklaste uppdragsbrev, det vill säga avtalet mellan dig och oss, vad vi lovar varandra. Medan revisorsbranschen ofta tillämpar en mall som revisorsföreningen FAR gjort har vi gjort ett enklare och mycket mer tilltalande format, digitalt såklart… (shout-out Scrive)

Vi har lyft fram de punkter som är viktigast för dig som kund. Vi har även kortat ner och förenklat språket. Detta har gjort att läsbarheten gått från 56 (vilket klassas som “svår” text, angränsande till byråkratsvenska), till 43 (vilket klassas som normal tidningstext, angränsande till “lätt” text)*.

Vår bransch har länge ägnat sig för mycket åt navelskåderi. Det vill vi ändra på. Revision ska inte vara krångligt och ångestfyllt.

* Enligt Läsbarhetsindex LIX