Tips att tänka på när du ska välja revisor

Tips att tänka på när du ska välja revisor

Vare sig det är dags att välja revisor för att det är ett lagstadgat krav eller för att du vill ha en kompetent rådgivare vid din sida som kan hjälpa dig driva ditt företag framåt i ekonomiska frågor, finns det en del saker som är värt att tänka på när du ska göra valet. Vi har listat upp några punkter för att göra det enklare för dig att fatta ett bra beslut när du ska välja revisor.

Innan du väljer vilken revisor som är rätt för dig och ditt företag, bör du fråga dig själv: Vad vill jag få ut av min revisor och revision? Svaret på den frågan kommer ligga till grund för hur du ska tänka när du ska välja revisor.

  • Magkänslan

Lita på din magkänsla, den säger oftast mycket mer än man tror. Du ska kunna vara avslappnad och trygg med din revisor och känna ett stort förtroende. Du kommer behöva lita på att revisorn du väljer gör rätt och kommer med bra råd som passar för dig och ditt företag. Det är därför viktigt att ni får en god kontakt med varandra.

  • Proaktiv och engagerad revisor

Om du vill ha ut det mesta ur din revisor, och inte endast en revisionsberättelse på postlådan, behöver du en som är engagerad och kan komma med nya idéer och förslag på hur du kan effektivisera och driva ditt företag framåt. Bolla idéer med revisorn när ni träffas första gången och se om ni klickar.

  • Byråval eller personval?

Du behöver inte utse en enskild person som din revisor, utan du kan välja en revisionsbyrå istället om du vill. Fördelen med det är att formalian om du skulle behöva byta revisor, tex om din revisor ska gå i pension, är mycket enklare och det går mycket smidigare. Dessutom ger det ditt företag mer trovärdighet om du söker finansiering eller samarbetspartners. Och även om du gör du ett byråval rent formellt, har du fortfarande möjlighet att välja en huvudansvarig revisor på byrån som blir er kontaktperson.

  • Branschkunskap

Alla verksamheter ser olika ut och kan ha olika behov. Det är viktigt att din revisor förstår vad din verksamhet handlar om för att kunna ge så bra rådgivning som möjligt och genomföra en ordentlig revision. Be om referenser på andra bolag i samma bransch.

  • Registrerat revisionsbolag

Det finns revisionsbyråer som är registrerade hos Revisorsinspektionen. Det är en myndighet som tillser kvalité på revisorer och revisionsbolag. Registrerade revisionsbolag är skyldiga att följa en internationell standard för revision (“ISA”). Detta gör branschen till en av de mest reglerade branscher. Om du väljer en registrerad revisionsbyrå kan du räkna med att du får en kvalitetsrevision.

  • Kostnad

Det mesta i världen kostar, även revisor. Kostnaden för revision kan variera mycket från byrå till byrå. Därför kan det vara bra att kolla runt vad olika byråer kostar och vad du får för priset. Det är tyvärr svårt att snabbt kolla vilka prisnivåer olika byråer ligger på, men räkna med att ju större byrå, ju större prislapp. Det viktiga är att du känner att du får en kvalitetsstämpel som är trovärdig mot andra intressenter, men till en rimlig kostnad.

  • Mötesplats

Även om teknologin utvecklats så pass mycket att du kan ha möte med personer i flera olika länder samtidigt idag, är det personliga mötet fortfarande ibland det bästa. Något som kan vara värt att tänka på är närheten till revisorn, om det går att boka in ett möte på kontoret och prata strategier över en kopp kaffe. Är det viktigt för dig?

  • Fråga en vän
    Eftersom det är svårt att bedöma en revisors kompetens är det bra att kolla med andra företagare och se om de är nöjda med sin revisor.

Om du vill veta mer om revision eller hur vi på We Audit arbetar är du välkommen att kontakta oss!