Skatteverket specialgranskar

Skatteverket har alltid några områden eller företeelser som de granskar extra noggrant. Under 2018 handlar det bland annat om kontroll av svartarbetskraft och handel med kryptovalutor.

Om ditt ditt företag handlar med bitcoin eller andra kryptovalutor så är det högst sannolikt att du blir extra granskad av Skatteverket.

Inkomster från den digitala ekonomin är skattepliktiga som alla andra inkomster. Eftersom det inte kommer in några kontrolluppgifter till Skatteverket finns de inte förtryckta på deklarationen. Därför är det var och ens ansvar att själv redovisa dem.

Skatteverket betonar att när det finns risker väljer man att kontrollera företeelserna extra noga. Det kan handla om oavsiktliga fel då det finns osäkerhet hur man ska göra, men också medvetet fusk. Några områden har Skatteverket fastnat för lite extra. Det rör sig om handel med varor och tjänster t ex uthyrning av lägenheter via tjänster som Airbnb. Vinster från spel och handel med kryptovalutor är två andra områden.

Skatteverket ska också lägga extra energi på att kontrollera svartarbete, då myndigheten konstaterar att problem som skattefusk, osund konkurrens och social dumpning kan kopplas till svartarbete. 1 juli i år träder krav på personalliggare i fler branscher i kraft som ett led i att förbättra Skatteverkets kontrollmöjligheter.