Dyrare för paket från Kina

Det är mycket diskussion i media just nu om de nya reglerna för beställningar från länder utanför EU, främst Kina. En verksamhet som vuxit explosionsartat de senaste åren. Det här är det som gäller:

Den 1 mars införde PostNord nya regler för försändelser som kommer från länder utanför EU. Förändringarna rör främst alla som handlar på internet från till exempel Kina.

Enligt svensk lag ska moms tas ut från första kronan när man handlar från länder utanför EU. Momsen är vanligtvis 25 procent och ska betalas av den som köper varan.

PostNord har sen tidigare uppdrag av regeringen att se till att momsen betalas in till staten, innan varan levereras. PostNord beslutade att ta ut en hanteringsavgift för detta arbete, med start 1 mars. Avgiften är 75 kronor om försändelsen är värd mindre än 1 500 kronor. Om värdet är 1 500 kronor eller mer, är avgiften 125 kronor. Då ingår också den tulldeklaration som måste göras. Avgifterna är inklusive moms.

Varan ska deklareras när den kommer till Sverige. PostNord skickar ut en avisering om att man mottagit varan, samt meddelar hur mycket moms och eventuell tullavgift, samt hanteringsavgift, som kunden ska betala. I aviseringen finns också information om hur kunden ska göra för att betala avgifterna. Om kunden väljer att inte betala, skickas försändelsen tillbaka till avsändaren.