Representationsgåvor

Den 1 januari i år höjdes det högsta avdragsgilla beloppet för representationsgåvor från 180 kronor till 300 kronor per person. I båda fallen exklusive moms.

För att räknas som avdragsgill gåva krävs att det finns ett mycket tydligt samband med verksamheten, till exempel uppvaktning av en kund vid ett jubileum. Gåvor vid personliga högtidsdagar eller i samband med helger är inte avdragsgilla representationsgåvor.