kattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård på väg att slopas

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag att avskaffa skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård. I det ingår bland annat de populära sjukvårdsförsäkringarna, som ökat mycket i antal de senaste åren.

I dag är en sjukvårdsförsäkring skattefri för arbetstagaren, samtidigt som kostnaden inte är avdragsgill för arbetsgivaren. Tanken är att behandla hälso- och sjukvårdsförmåner på samma sätt som andra förmåner som tas upp till beskattning.

Konkret innebär förslaget att om en anställd får t.ex. en sjukvårdsförsäkring av sin arbetsgivare, kommer den anställde att förmånsbeskattas för kostnaden för vården eller försäkringspremien. Arbetsgivaren kommer att betala sociala avgifter på förmånen samtidigt som kostnaden blir avdragsgill i verksamheten.

Skattefriheten föreslås vara kvar för förmån av vård och läkemedel utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands. Likadant föreslås förmånen även vara kvar för statligt anställda stationerade utomlands.

Företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering kommer att vara fortsatt skattefria för arbetstagarna. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.