Revision för aktiebolag

När behöver man som aktiebolag en revisor egentligen? I vissa fall gäller revisorskrav, andra inte. Vi förstår det kan vara förvirrande att driva eget..

WeAudit vill hjälpa dig hålla koll på reglerna så att du kan skapa värde för din verksamhet. Vare sig det gäller annan bolagsform eller ett aktiebolag, så får du en framåtriktad revision.

Krav på revisor i aktiebolag

Visste du att det kan finnas krav att ha en revisor i ett aktiebolag? Som huvudregel ska ett aktiebolag ha revisor. För ett aktiebolag är det ett krav att ta hjälp av en auktoriserad revisor som kan ge en kvalitetsstämpel på att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och regler när den. *:

  • har fler än 3 anställda
  • har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

* För att kravet ska gälla behöver din firma uppfylla minst 2 av de 3 talen ovan 2 år i rad. Krångligt? Ring oss så hjälper vi dig att kolla om du har krav på revisor.

Alla de aktiebolag som inte når upp till något av gränsvärdena räknas som små aktiebolag. De kan själva besluta på en bolagsstämma om de vill ha revisor.

Vad kostar revision för aktiebolag?

Kostnaden för en revisor för aktiebolag beror på flera olika faktorer. Storlek på verksamheten, bransch, särskilda regler för verksamheten med mera.  

För att minska priset kan ni se till att det är bra ordning på bokföringen inom verksamheten. Finns det en oreda i bokföringen med en del brister krävs det att revisorn går igenom och kontrollerar verksamheten mer grundligt. Det innebär mer arbetstid och därmed en högre kostnad.

På WeAudit är vi noga med att du som kund ska få priset för den tjänst som du väljer att köpa och vad som ingår. Vi arbetar därför med fasta priser* på samtliga av våra tjänster. Vad den exakta kostnaden för revision av aktiebolag blir kan du enkelt få fram genom att begära en offert från oss, kontakta oss eller räkna ut ditt pris på egen hand.* Det fasta priset gäller om villkoren är uppfyllda. T.ex. att bokföringen är i god ordning.

Vi har automatiserade processer och bra teknik som hjälper oss i vårt arbete och en smidig digital kundportal för dig. Det innebär att vi sparar in onödig tid och det får oss att vara ett prisvärt alternativ för revision i aktiebolag. Samtidigt blir det smidigare och tidsbesparande för dig som kund. Win-Win!

Revision för aktiebolag

Vi erbjuder revisor för aktiebolag i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Årjäng samt Eskilstuna.