Pris för revision

Som kund ska du kunna få veta vad kostnaden för tjänsten som du köper blir. Därför har vi fasta (rikt)priser* på de flesta av våra tjänster, som pris för revision. På det här sättet får du som kund en förutsägbar kostnad, och du får även veta när du kommer att få en faktura och med vilket belopp. Med hjälp av modern teknik och automatiserade processer sparar vi värdefull tid för er och oss vilket gör att vi är ett prisvärt alternativ.

*Revisorer får inte ha fast pris för revision, men vi gör allt vi kan för att priserna ska vara så förutsägbara som möjligt.

Vår prispolicy

Om att hålla det man lovat!

Det är väldigt viktigt för oss att vi står för det pris vi gett. Det innebär att vi står risken för att underskatta tiden för att göra er revision.

Ni ansvarar för att de uppgifter vi får är korrekta och lämnas till oss i tid, att redovisningen håller god kvalité och att vi får tillgång till er redovisning och personal när vi behöver det.

Vårt mål är att aldrig behöva fakturera extra!

Men vi kan inte heller ge bort vår tid… Exempel på när vi tilläggsfakturerar är:

  • Materialet kommer inte in i tid när vi bokat in revision
  • Redovisning är så pass slarvig att vi måste granska mer än två versioner
  • Det finns brister som gör att vi måste skriva flera anmärkningar i revisionsberättelse

Ändring av priser

Vi har en årlig uppräkning av priset med 3 %. Vid stora ändringar i verksamheten kan vi även behöva omförhandla priset, upp eller ner. Exempel på sådant är:

  • Försäljningen eller antal anställda ändras med mer än 30 %
  • Bolaget startar, köper eller säljer en ny verksamhet
  • Bolaget ska byta redovisningsprinciper

Vi kommer i sådana fall ta en diskussion med er om ett uppdaterat pris.

Vill du vet mer om hur We Audit jobbar med revision kan du läsa mer här.