Samarbete med Credité och 15% rabatt på revision till deras kunder

Credité Consulting och 24 Seven Office, utmanare att hålla ögonen på.

Credité Consulting har sedan starten jobbat nästa uteslutande med det molbaserade redovisningsprogrammet 24 Seven Office. Ett superspännande system med en avancerad AI som redan börjar trumfa människan på redovisningsuppgifter. Vi har gjort ett kort inlägg om detta tidigare.

Credité vill – precis som oss – göra det enklare och bättre för företagare genom att flytta fram positionerna med ny teknik. Det gör att våra tjänster passar bra ihop vilket sparar tid för dig som kund, Credité och oss revisorer. Därför erbjuder vi Credités kunder en rabatt på våra fasta priser med 15%.

Vi ger nu 15 % rabatt på revision till Credités kunder. “ – säger Henrik Ahnkron, VD på WeAudit.

“Vi är imponerade av systemets flexibilitet och den avancerade AI-arkitekturen. Genom maskinbehandlad redovisning kommer vi till större del kunna förlita oss på att bokföringen är konsekvent och korrekt.”

Funderar du på att se över era processer kring ekonomi eller lön? Kontakta Credité Consulting.