Vad är det för skillnad mellan digitalisering och automatisering?

Digitalisering och automatisering… två ord som används flitigt när vi pratar med kunder, kollegor och samarbetspartners. Du kanske hör oss säga meningar som

“vi vill att våra kunder är digitaliserade ” eller “vi vill automatisera våra arbetsprocesser”

Men vad betyder dessa begrepp i förhållandet mellan våra kunder och vår verksamhet? Det ska vi ta upp i detta inlägg!

Vad menas med att digitalisera?

Inom redovisning och revision avser digitalisering oftast att man uppdaterar från det analoga underlaget (papper) till det digitala. Exempel inom redovisning är att skicka kundfakturor digitalt direkt från ett webbaserat ekonomisystem. Då kan vi revidera faktureringen i en molntjänst på distans istället för att åka ut och bläddra i bokföringspärmar. För att vi ska kunna vara framåtsträvande i vår verksamhet förväntas det en del från våra kunder. Detta betyder inte att vi avvisar kunder som kommer med analogt material utan vi försöker driva bådas utveckling framåt. Vi har kunder som använder sig av digitala redovisningsbyråer som WeAudit har nära samarbete med. Då har vi tillsammans hittat en lösning för att kunna arbeta smidigt, digitalt och framåtsträvande.

Vad betyder det att automatisera sin verksamhet?

Detta är ett ämne som mestadels diskuteras internt eller med andra samarbetspartners. När vi automatiserar vår verksamhet eller arbetsprocesser så pratar vi om att förenkla arbetsprocesser. Varför ska man behöva lägga många timmars arbete på att leta, sammanställa och sortera underlag år 2019? Det är det vi vill automatisera… så att vi kan fokusera på själva revisionen! Dels kommer vi kunna arbeta med fler bolag och på så sätt få större erfarenhet. Dels minskar priset för kunden.

Viktigt att komma ihåg när man talar om automatisering:

  • Det är dom tråkiga uppgifter som försvinner.
  • Du får tid att göra rätt saker, fast bra.
  • Kunden slipper betala dyra pengar för att du sorterar papper.
  • Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som gör revisorns arbete varierande och intressant.

Därför arbetar WeAudit med ett automatiserat framtidstänk och med en företagskultur som vill förändra revisionsbranschen.

Vi tycker att man ska försöka automatisera det som går att automatisera. Robotarna och systemen kommer inte ta över våra jobb, utan ge oss möjlighet att göra det där lilla extra som ofta inte hinns med. Sitter man i ett företag med mycket analogt material och är tungt administrativt belastade? Då anser vi att man har mycket att vinna genom digitalisering och automatisering av sin verksamhet. 

När kan man automatisera revision?

Revisionen kommer inte utföras av robotar. Men med digitala transaktioner och underlag kommer vi kunna utföra stor del av vår granskning både bättre och snabbare. Det är en bra bit dit och vi har en del moment att arbeta igenom innan allt klaffar. Det ligger tyvärr inte bara på vår enskilda verksamhet utan det är ett samarbete med våra kunder och branschpartners som skapar möjligheten. Därför är det viktigt att hela branschen tillsammans hjälper kunderna på resan. Vi gör det bland annat genom samarbete med andra digitala byråer. Läs till exempel denna artikel där vi erbjuder 15 % rabatt till vår samarbetspartners kunder.

Om du vill digitalisera din bokföring men är osäker på hur du kommer igång kan du kontakta oss?