Hur tar du dig som entreprenör igenom den ekonomiska krisen från Corona?

De branscher som drabbas värst ekonomiskt är restaurang, event resebranschen och liknande. Men alla (företag och arbetstagare) kommer påverkas mer eller mindre av åtgärderna emot smittspridning. Det finns en del saker ditt företag kan göra och även stöd från staten som ni kan ta del av.

Planera och följ företagets ekonomi

  1. Börja med att se över din budget. Vilka intäkter kan komma att försvinna. Vilka kunder kan komma få svårt att betala era fakturor.
  2. Se över era kostnader och funderar på om det är något ni kan dra in på för att möta inkomstbortfallet.
  3. Ta fram uppdaterad budget och ta fram en likviditetsprognos om ni tror att det kan bli tight med pengar på kontot.
  4. Prata med era leverantörer och kreditgivare om det kommer bli svårt att betala. Ju tidigare ni tar den jobbiga diskussionen desto bättre i de flesta fall. Det skapar förtroende och sympati när ni har öppna kort.
  5. Ändra preliminärskatten till Skatteverket genom att lämna en uppdaterad självdeklaration med lägre skatteunderlag.

Ta kontakt med din konsult hos WeAudit om du vill ha rådgivning och hjälp med detta!

Vilka stöd kan mitt företag få?

Stöd för sjuklönekostnader

Staten planerar ta över hela sjuklönekostnaden i 2 månader. Detta kommer omfatta perioden 1 april till 31 maj. Utformningen för detta är dock inte klart. Mer info kommer senare.

Korttidspermittering av anställda

Permittering innebär att du ber anställda att stanna hemma utan lön men utan att säga upp den anställda. Tanken är att du som arbetsgivare ska kunna anpassa bemanningen utan att det får stora konsekvenser för dig som arbetsgivare eller den anställda genom att staten tar 75% av smällen. Detta gäller från 16 mars och hela 2020.

Ersättning kommer finnas i olika nivåer. Se tabellen nedan från Regeringens sida:

NivåArbetstids­minskningLöne-minskningArbets-givareStatArbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader 
1204%1%15%-19 %
2406%4%30%-36 %
3607,5%7,5%45%-53 %

Lönetaket för detta är dock 44 000 SEK och omfattar heller inte semesterlönen. Stödet omfattar alla anställda som jobbat över 3 månader före ansökan men inte för familjemedlemmar.

För att be om ersättning kommer du behöva ansöka hos Tillväxtverket. De kommer publicera mer information senare. För nu kan du läsa på deras sida om korttidsarbete.

Uppskjuten skattebetalning

Du kan få kredit med upp till 4 månaders inbetalningar för lönedeklaration (som innehåller bland annat källskatt & sociala avgifter) och momsdeklaration.

Detta gäller alla företag så länge det skött sin ekonomi och inte samlat på sig stora skatteskulder sedan tidigare. Du förväntas också kunna uppvisa att ni har tillfälliga betalningssvårigheter på grund av effekter av Corona och att företaget kommer kunna betala sen.

Detta kommer att gälla retroaktivt från 1 januari. Det innebär att företaget kan få inbetalda pengar återbetalade.

Ränta då? Skatteverket tar en ränta om 1,25 % på årsbasis, plus en avgift om 0,3 % för varje månad som företaget har skjutit upp betalningen.

Du hittar mer info på Skatteverkets sida om anstånd med betalning.

Extra lånemöjligheter

Det finns även förslag på nya lånemöjligheter av Riksbanken, via affärsbankerna, och bland annat ALMI. Läs mer på Regeringens sida och på Riksbankens sida.

Detta gäller för din personal

Du som arbetsgivare får säkert flera frågor. Här är därför lite nyttig info:

Avlastning med karensdagen och undantag från läkarintyg

Karensavdraget är slopat från 11 mars till och med 31 maj. Ansökningen sen av den anställda via Försäkringskassan som får utbetalning retroaktivt. Det är ännu inte helt klart hur detta kommer gå till.

Du som anställd som är sjuk behövs inte heller lämna något sjukintyg förrän efter 14 sjukdagar. Oavsett vilken sjukdom du har.

Läs mer om försäkringskassans Corona-info

Läs även Regeringskansliet info om åtgärder inom sjukförsäkring

Vad gör jag om företaget ändå hamnar i ekonomisk kris?

Regelverket kring kapital- och pengabrist är komplext. Det är viktigt att du tar hjälp tidigt om ekonomin ser ut att gå utför.

Vid stora förluster kan du behöva upprätta kontrollbalansräkning för att undvika personligt ansvar som företrädare för företaget.

Du bör också agera genom att överväga rekonsutruktion eller konkurs om företaget inte kommer kunna betala skulderna och borgenärerna inte går med på att vänta. Tänk särskilt på att det finns ett särskilt företrädaransvar för obetalda skatter.

Ta kontakt med din konsult om du misstänker att företaget kommer få det tufft!