Digital årsredovisning – signering och inlämning

Det har redan börjat bli en självklarhet att digitalisera sin bokföring genom att:

  • Skicka kundfakturor som pdf eller e-faktura
  • Ta emot leverantörsfaktura till inscanningscentral eller direkt som pdf
  • Fota anställdas kvitton och utlägg med en särskild kvitto-app
  • Görs bokslutet med digitalt verktyg


Men kan man skriva på och skicka in årsredovisningen helt digitalt?

Ja det kan man. Till att börja med ska vi börja med att förtydliga några saker.

Elektronisk signatur behöver vara avancerad

Det sker normalt med verifieringstekniker som till exempel BankID. Vi använder och rekommenderar till exempel Scrive för detta.

Scrive har dessutom en nyss påbörjad kampanj för att signera årsredovisning digitalt. Gratis!

Digitalt signerad årsredovisning vs digitalt inlämnad årsredovisning

Sedan 2019 har Bolagsverket öppnat upp så man kan lämna in årsredovisningen digitalt. Detta gäller dock endast inskick av en digital kopia. Eller avskrift som Bolagsverket kallar det. Denna avskrift ersätter inte originalet på Årsredovisningen. Det måste fortfarande göras, signeras och arkvieras på annat sätt.


Hur gör man en digital årsredovisning då?

En årsredovisning kan signeras i pdf med en signeringstjänst. Det är inte krångligare än så.

Hur skickar jag in en digital årsredovisning till Bolagsverket?

Här ligger myndigheterna lite efter med digitaliseringen. Vi har därför pratat med jurister på Bolagsverket för att reda ut vad som gäller.


Skicka in årsredovisning till Bolagsverket på papper

Du kan skriva ut den digitalt signerade årsredovisningen och skicka tillsammans med ett fastställelseintyg (påskrivet med bläck). Detta postas sedan till:

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Läs mer om inlämnande av årsredovisning på Bolagsverkets sida.

Du kan alltså ännu inte maila in eller skicka ett digitalt signerat fastställelseintyg.

WeAudit samtalar just nu med jurister på Bolagsverket om en lösning för att kunna skicka alla handlingar digitalt.


Gör allt digitalt

Genom att använda en speciell bokslutstjänst kan du både signera årsredovisningen och skicka in till Bolagsverket digitalt. Du behöver då använda ett program som har både digital signering och som kan skapa en XBRL-fil för att ladda upp till Bolagsverket. Årsredovisning-Online är ett exempel på en lättanvänd tjänst för detta.

Kontakta oss om du behöver hjälp med detta.