Utveckla en varumärkesplattform på en tight budget – 5 tips

Som mindre bolag är det svårt att veta var man ska börja om man vill förnya eller utveckla sitt varumärke. Det blir lätt en onödigt kostsam och tidskrävande process. Här delar vi med oss om hur vi hittade ett sätt att bygga en ny varumärkesplattform – nästan helt utan konsultarvoden.

Under höstens kickoff samlades WeAudit-teamet i workshops för att prata om utvecklingen av varumärket. Vi pratade tillsammans om företagets vision, våra värdeord och hur vi ska tänka framåt. Vi insåg efteråt att vi främst hade pratat om hur vi vill vara internt. Hur vi ska utvecklas och förnyas utåt – det fick vi inte riktigt kläm på.

Sökandet efter rätt konsultbyrå

Vi började leta efter en konsultbyrå som kunde hjälpa oss med varumärkesarbetet. Ganska snart upplevde vi att det var svårt att hitta en leverantör som passade oss, eller som anpassade sin tjänst efter våra behov och förutsättningar. Pitchen vi ständigt fick höra var att vi skulle ha en workshop i fyra veckor tillsammans med ledningsgruppen. Byråerna pratade länge om hur de gjort detta framgångsrikt för större bolag som de gärna namedroppade.

“Som oerfaren köpare var det svårt att sålla bland informationen. Det var svårt att få raka och databaserade motiveringar till hur deras förslag var bästa sättet att spendera vår budget. “

En annan vanlig pitch var att vi skulle fokusera på sociala medier, video eller den tjänst som byrån ansåg sig bäst på. Som oerfaren köpare var det svårt att sålla bland informationen. Det var svårt att få raka och databaserade motiveringar till hur deras förslag var bästa sättet att spendera vår budget.

Vårt arbete med Hyper Island

Då vi inte kunde avvara stora delar av personalstyrkan i fyra veckor och betala norr om 200 000 kronor, höll vi på att släppa projektet helt och hållet. Plötsligt kom idén att testa studenter. Vi gjorde en brief för projektet och två veckor senare hade vi skrivit avtal med Hyper Island. Mot en betalning om 10 000 kr fick vi ett lärarlett team på fem personer som kom att ge allt för vårt projekt.

Hyper bjöd på mycket energi och kreativitet

Utförde omfattande marknadsanalys

Hyper genomförde djupintervjuer med anställda och kunder, marknadsenkäter med kunderna och hade kreativa workshops med oss. Under projektet kunde Hyper konkretisera bilden som målats upp till en sammanfattad identitet, som blev en viktig grundsten i vår varumärkesutveckling.

“Samarbetet hjälpte oss att hitta kärnvärden utifrån vad medarbetare och våra kunder tycker om WeAudit.”

Att ha ett externt team utan förutfattade meningar och professionella verktyg var otroligt värdefullt för arbetet med att fånga vår identitet.  Vår utmaning har varit företagets personlighet; vi har en förtroenderoll som revisorer, men samtidigt är vår mänskliga sida minst lika viktigt som den professionella. Vi anser oss också vara lite av rebeller i branschen. Här lärde samarbetet med Hyper oss hur vi lyfter fram det som gör oss unika, samtidigt som vi behåller en professionell framtoning.

WeAudit: Framtidens revision

“Man får det man betalar för” är en sliten klyscha. Vi köper inte in på sådana antaganden utan försöker hitta nya, smarta sätt att skapa mer för mindre. Därför valde vi att prova detta sätt. Vi tänker likadant i vårt arbete; hur kan vi skapa mer kundvärde med mindre insats?

Vår förhoppning är att WeAudits nya look signalerar att vi är en kompetent revisionsbyrå som vågar vara oss själva och pusha branschen framåt.

5 tips till dig som går i liknande tankar

  • Skriv en brief som sticker ut

Visa personlighet och skapa engagemang för ditt bolag och projektet. Det är en bra övning även om man gör varumärkesarbetet själv eller med en konsult. Så här skrev Hyper Island om varför de valde vår brief:

“We were inspired by WeAudit’s vision to be revolutionary and challenge stereotypes about auditors. We saw passion, excitement and the will to create an impact. We were thrilled to work on a brief that was both challenging and fun.”

Hör av dig till oss för att ta del av vår brief.

  • Ta reda på vad ni står för

Det är viktigt att dina kärnvärden stämmer med bolagets anställda och engagerar kunder. Det är ännu viktigare att kärnvärdena bygger på vad ni faktiskt gör och inte bara är en pappersprodukt. Gör ett grundligt arbete med era värderingar och vad ni står för. Om ni kör fast kan ni fundera på händelser då ni agerat enligt era värderingar, eller vad ni gör när företaget går som bäst.

  • Avgränsa till era unika värderingar

Ett företag med flera anställda kommer ha en mängd olika värderingar. Det kan även vara svårt att fånga värderingar som skiljer ditt företag från andra. Om ni försöker inkludera alla eller har för allmänt formulerade värderingar kan det bli svårt att forma ett unikt marknadsbudskap.

  • Förankra designval i er identitet och budskap

Se till att den grafiska profilen är kopplad till bolagets framarbetade kärnvärden. Ett sätt är att översätta era värdeord till designord som grundsten för er nya look. Vi valde till exempel bold som ett av våra designord för att visa att vi vill förändra branschen. Detta ledde till vågade grafiska mönster och att rött blev en viktig del av vår färgpalett. På detta sätt får ni en vägledning i det grafiska arbetet och reducerar diskussioner om dagens designtrender och projektdeltagarnas favoritfärger.

Involvera de anställda löpande under processen

Varumärkesarbete är inte en ledningsfråga, det handlar om att hitta en kollektiv bild. Som VD eller projektledare kan det vara frestande att mikromanagera. Förarbetets syfte är huvudsakligen att förankra det nya varumärket i organisation.

Lycka till!