Vad gör en revisorssuppleant och vad säger lagen?

Att  många ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar har en revisor är mer en regel än undantag, men många väljer också att utse en revisorssuppleant. Men vad innebär det exakt? Stämmer det att man inte behöver ”göra någonting ” fast man åtagit sig uppdraget? Och vad är kompetenskraven för att bli revisorssuppleant? 

Vad är en revisorssuppleants huvudsakliga arbetsuppgift ?

Tanken är att revisorssuppleanten ska ta vid revisorns arbete om denne får förhinder eller av någon anledning inte kan uppfylla sitt uppdrag. För att slippa ha en extra bolagsstämma akut så utser man en revisorssuppleant som är redo att hoppa in som stand in istället för revisorn. Därför är det viktigt att ta ansvar för sitt åtagande och besitta relevant kompetens som kan komma att behövas för att fylla revisorns plats.

Behöver man någon utbildning för att vara revisorssuppleant?

Nej, det finns inget utbildningskrav i dagsläget men relevant kompetens . Egenskaper som intresse för siffror, noggrannhet och en pålitlig person tycker vi är bra kvalitéer för ett suppleant uppdrag.  Vi har hört fall där man ställer upp som revisorssuppleant för att det ska se ”snyggt ut” på ett CV och det känns oseriöst om man inte tar uppdraget på allvar.

Om det inte står i stadgarna att det krävs en auktoriserad revisor. Då finns det andra parametrar att ta hänsyn till.

Är det lag på att utse en revisorssuppleant?

Nej, men det står att man får utse en suppleant. Inom aktiebolag är det däremot lag på att det ska finnas en eller flera revisorer. Dock är det ingen lag på revisorssuppleanter. När det kommer till BRF och ekonomiska organisationer är det heller inte en lag på att det ska finnas en suppleant. MEN det är att rekommendera! Det kan till och med vara värt att utse flera suppleanter i en BRF eller annan ekonomisk förening

Läs mer här!

Vilka är fördelarna med att ha en revisorssuppleant?

  • Slipp en extra föreningsstämma vid utebliven revisor.
  • Det är billigare för föreningen då det är en av medlemmarna som tar rollen som suppleant. “Om det inte står i stadgarna att det ska va en auktoriserad revisor för då kan inte en medlem vara stand in”.
  • Syftet och ändamålet med en suppleant är att ha en ”reserv”, någon som kan hoppa in och utföra arbetet istället för den ordinarie.

Om man använder en revisionsbyrå behöver man en suppleant då?

Nej.  Om man har anlitar en revisionsbyrå (byråval) så träder alltid en annan revisor in i uppdraget om den utvalde revisorn får förhinder eller av någon annan anledning inte kan arbeta vidare åt uppdragsgivaren. Det behövs heller ingen stämma utan allt rullar på som vanligt.

Därför är det väldigt många BRF;er och ekonomiska föreningar som anlitar revisionsbyråer så man slipper “hålla koll”.  WeAudit har lång erfarenhet av revision i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar och har hand om över 300 bostadsrättsföreningar årligen. Detta tror vi främst beror på förståelsen för verksamheten, våra konstruktiva rekommendationer och att vi är prisvärda.

Läs mer om revision för bostadsrättsföreningar.