Samarbete med Keeper – ”Vi vill pusha branschen framåt!”

”Vi vill pusha branschen framåt!”

Redovisning- och revisionsbranschen är under stor förändring. Marknaden är spretig och består av många små byråer. Som kund är det snårigt att hitta rätt. Oftast är det stökigt att byta byrå.

WeAudit och Keeper vill tillsammans skapa samarbete som underlättar för kunderna.

Tillsammans kan vi erbjuda kunden sk ”one stop shop” på områden inom ekonomi, redovisning, revision, skatterådgivning och controlling. Vi pratar sömlöst mellan byråerna genom våra digitala system. Det gör att kunden slipper vara projektledare mellan redovisningsbyrå och revisorn.

Samarbetet sparar tid för alla parter vilket gör att vi erbjuder Keepers kunder 10% rabatt på revision.

”Vi kan båda bredda våra produktportföljer och vi ser fler och fler exempel på hur kunderna uppskattar när närliggande tjänster kan erbjudas genom samarbetspartners”, säger VD Hanna Montoya på Keeper. ”

Samarbete är framtiden!

För att kunna leverera en bra tjänst och kundupplevelse så gäller det att ha bra samarbetspartners som kompletterar varann och har gemensamma visioner. ”Tillsammans kan vi erbjuda tjänster och produkter som bara de stora bolagen kan annars”, säger Hanna.

* Keeper & WeAudit är båda nominerade bland 5 byråer som FAR uppmärksammat som framtidsbyråer 2019.Keeper automatiserar bokföring och administration för att kunna lägga sin tid på att hjälpa dig att nå dina mål med företaget.