Nio nya delägare på snabbväxande WeAudit

De nya delägarna 2023. Överst från vänster, Johanna Gustavsson, Henrik Palmlöv, Madeleine Andersson, Erik Hallander, Josefine To. Nedre raden från vänster, Isak Olofsson, Anna Lemmel, Sandra Gylling, Maria Olofsson.

Fotograf: WeAudit

En ny syn på revisorsyrket där balans i livet och laganda hålls högst, bidrar till att WeAudit nu kan välkomna nio nya delägare efter ett rekordartat år.

Många är nyfikna på WeAudits sätt att driva revisionsbyrå. Kanske kan man tala om upp-och-nervända världen, åtminstone för branschen. Själva talar man om att revolutionera revisionen. Här värderas inte flest kunder eller mest faktureringsbar tid högst. Det som står högst i kurs är i stället bidraget till den gemensamma kulturen och värderingarna, ”balans i livet”, ”i framkant” och ”laganda”.

– Hos oss är omsättning inte viktigt för att få bli delägare. Tvärtom har vi ett tak för hur mycket omsättning en konsult får ha för att få vara kvar på en viss delägarnivå. Det som är avgörande är din funktion, ditt engagemang i byrån och din erfarenhet, berättar Daniel Kero Ljungberg som är vd på WeAudit.

Engagemang ska synas i aktieboken

Entreprenörsandan är en viktig del av WeAudits DNA. När en medarbetare agerar som att den faktiskt är ägaren, då är det dags att också vara ägare.  

– Har man ett stort värde för helheten ska det också synas i aktieboken. De som blir delägare hos oss brinner för våra värderingar och vårt sätt att driva verksamheten.

En superentreprenör tillsammans

Det fordras ofta oerhört mycket av den som i dagens branschklimat ska bli byråpartner. Man ska klara så mycket; vara skicklig revisor, god analytiker, duktig säljare och kanske göra stora personliga uppoffringar för att en dag eventuellt få bli delägare.

– Men dagens arbetstagare köper inte riktigt detta. Vi vänder perspektivet och tänker i stället på vad vi är tillsammans. Att vi tillsammans är en superentreprenör. Då behövs en duktig teoretiker, en säljare, en som är omhändertagande, en som är administratör och så vidare. Alla är extremt viktiga och därför behöver alla premieras. Dessutom blir hela upplevelsen av arbetet så mycket mer angenäm. Och varför vänta på det goda? Varför inte ha en behaglig tid redan från början?

Bättre könsfördelning och inte bara revisorer

Flera av WeAudits nya delägare är unga och många är kvinnor, vilket innebär att WeAudit, som nu har 35 procent kvinnor i delägarkretsen, snabbt närmar sig målet om att ha en helt jämn könsfördelning bland delägarna.

I år får WeAudit dessutom något så ovanligt som två delägare som inte är revisorer, Maria Olofsson som är HR-chef och Martin Hedberg som är CTO. De kommer att ha egna delägartrappor som är baserade på deras värden, deras bidrag till helheten och så småningom deras utvärderingar.

– Utvärderingarna är en viktig framgångsfaktor. Genom dem avgörs när man blir uppgraderad eller att man behåller sin ägarposition och det är så vi säkerställer att vi hela tiden styr efter våra mjuka värden, avslutar Daniel Kero Ljungberg.