Automatisering av revision – Hur fungerar det?

I en värld där digitaliseringen ständigt tar stora kliv framåt, står även revisionsbranschen inför en omvälvande förändring. Traditionella revisionsprocesser, ofta associerade med tidskrävande manuella arbetsuppgifter, omfattande pappersarbete och fysiska möten, har också genomgått en stor förändring. WeAudit ligger i framkant av denna förändring, med målet att automatisera och digitalisera hela revisionsprocessen. 

Effektivisering genom teknik

Hos WeAudit handlar automatisering inte bara om att implementera ny teknik, det handlar om att skapa värde. Genom att automatisera processer, från datainsamling till rapportering, reducerar vi tidsåtgången och kostnaderna för både oss och våra kunder. Det innebär att våra kunder slipper det tidskrävande arbetet med att skicka material, åka på möten och signera dokument manuellt.

Kundportal – kärnan i vår automatisering

Kärnan i vår automatisering i samarbetet med kunder är vår kundportal. Den är utvecklad i samarbete med våra kunder och deras redovisningsbyråer, och erbjuder en användarvänlig plattform för smidig och effektiv kommunikation och dokumenthantering. Genom portalen kan kunder ladda upp och granska dokument, få uppdateringar i realtid och till och med signera dokument elektroniskt. Detta förenklar hela revisionsprocessen och våra kunders vardag. Tack vare vår kundportal och strävan efter ständig innovation, leder vi vägen mot en smidigare, effektivare och mer kostnadseffektiv revisionsprocess. Vi är en revisionsbyrå i Göteborg, men finns även som revisionsbyrå i Stockholm, revisionsbyrå i Karlstad och revisionsbyrå i Eskilstuna.