Prisvärd och smidig revision

Oavsett om ni bedriver en liten eller stor verksamhet erbjuder vår moderna
revisionsbyrå en framåtriktad revision. Vårt oberoende revisionsteam fokuserar på att skapa värde och ger er en kvalitetsstämpel på att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och regler. WeAudit utför alltid revisionsuppdrag i team.

Berätta mer Kontakta oss

Hur vi jobbar med revision på We Audit

Vi jobbar intensivt med att uppdatera och automatisera processer för att göra revisionen smidigare och billigare för både oss och våra kunder. Vår strävan är att digitalisera hela processen så att den inte tar onödig tid av kunder för att till exempel skicka material, åka på möten eller kladda med bläckpennor för att signera massor med papper.

Vi har därför utvecklat en kundportal, ett digitalt interface, tillsammans med våra kunder och deras redovisningsbyråer. Det gör att vi kan arbeta ännu effektivare med våra revisionsuppdrag och göra allt lite enklare för våra kunder.

Revision av aktiebolag och ägarledda bolag

För att ge dig som företagare en kvalitetsstämpel på att ditt bolag är en väl fungerande verksamhet kan ni genom oss få en revisionsberättelse, något som väger tungt hos ett flertal intressenter. Många banker och leverantörer kräver ofta ett reviderat bokslut innan ett samarbete påbörjas.

Låter det bra? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

Revision av bostadsrättsföreningar

We Audit erbjuder revision av bostadsrättsföreningar. Föreningen får i den auktoriserade revisorn och övriga revisorer i teamet, erfarna bollplank under hela revisionen. På vår revisionsbyrå arbetar specialister på bostadsrättsföreningar och behärskar de specifika frågor, lagar och rekommendationer som gäller för verksamheten.

Läs mer

Intyg och Yttranden

I vissa verksamheter krävs ibland ett intyg eller ett yttrande från en auktoriserad revisor. Det innebär att revisorn granskar räkenskaperna i det specifika projektet eller uppdraget. Revisorn signerar sen ett uttalande där revisorn intygar och kvalitetssäkrar att redovisningen är korrekt upprättad.

Om regelkrav att ha revisor

Boka möte

Beställ Offert