Ekonomisk rådgivning för dig och ditt företag

Behöver ni ett naturligt bollplank i allt som rör bolagets ekonomi? Som kund till We Audit får du ta del av all den kunskap som finns hos våra revisorer, vilket kan vara allt från skatterådgivning till värdering av företaget.

Skatterådgivning

Med hjälp av våra mångåriga erfarenheter och vår ständiga iver att förkovra oss i skattenyheter kan vi hjälpa er och ert bolag att följa och dra nytta av de skattemässiga lagar och regler som finns på bästa sätt. Det finns många skattemässiga regler som företag och företagare måste förhålla sig till. Följer man inte dessa kan det innebära extra kostnader och rättsliga påföljder. WeAudit kan hjälpa er att sätta rutiner och skapa strukturer som optimerar just er situation utifrån aktuella lagar och regler.

När det gäller er privata skattemässiga situation är det mer än bara deklarationen som man behöver tänka på. Till exempel hur pensionen ser ut eller om rätt lön tas ut för att maximera den skattemässiga nyttan i ditt bolag? Har ni koll på de senaste nyheterna kring 3:12 reglerna (den sk. entreprenörsskatten)? WeAudit kan hjälpa er att se över era skattemässiga frågeställningar.

Rådgivningstjänster

Företagsvärdering

Vill du veta vad ditt företag är värt eller ska du kanske expandera och funderar på att förvärva ett annat bolag och behöver få det värderat? Med hjälp av riskanalyser, bokslut och geografiska aspekter kan vi ge dig ett välarbetat beslutsunderlag inför stundande affärer.
Läs mer under företagsvärderingar

Omstrukturering av verksamheten

Har ni funderingar på att strukturera om verksamheten. Kanske starta ett nytt bolag och bilda en koncern eller behöver ni kanske förbereda verksamheten för en försäljning. Vi kan hjälpa er.

Aktieägaravtal

När två eller fler personer bildar ett aktiebolag är det viktigt att man upprättar ett avtal som reglerar vad som gäller i ägandet. Det kan skydda både ägarna och bolaget ifall osämja skulle uppstå. Här kan det vara fördelaktigt att skriva om vad som gäller vid exempelvis exit eller hur beslutsordningen ska ske. WeAudit kan hjälpa er att upprätta ett avtal som samtliga parter är nöjda med.

Redovisning

Har ni problem med redovisningen och behöver rådgivning över hur ni ska hantera specifika frågeställningar. WeAudit har både auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter som kan ge er den hjälp ni behöver.

K- regelverket

Under 2014 kom en förändring i den svenska redovisningsstandarden. I ett led mot att anpassa sig till de europeska reglerna presenterade bokföringsnämnden K-regelverket. Dessa delar in bolag i fyra olika kategorier.

    • K1: Förenklade redovisningsregler för de allra minsta bolagen som upprättar ett förenklat årsbokslut
    • K2: Förenklat regelverk för de bolag som ska avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning
    • K3: Ett standardregelverk som mindre bolag får välja men inte behöver välja. Dock är det ett krav för större bolag att välja detta regelverk. Kraven för större bolag är ett medelantal anställda på minst 50 personer, en balansomslutning på minst 40 miljoner och en nettoomsättning på minst 80 miljoner. Ett större företag är ett företag som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren överskridit mer än ett av de angivna gränsvärdena. Det måste vara samma gränsvärde som överskrids två år i rad.
  • K4: Endast för bolag som upprättar koncernredovisning och följer de internationella redovisningsreglerna i IFRS

Är du osäker på vilket regelverk som är bäst för ditt bolag att tillämpa? Vi kan se över era räkenskaper och ge er råd över vilket regelverk som gynnar och passar er verksamhet bäst.

Låter det bra? Fyll i formuläret så hör vi av oss!