Integritetspolicy

Integritetspolicy

Följande information beskriver hur vi hanterar personuppgifter till följd av att du besöker vår hemsida, mottager våra nyhetsbrev eller interagerar med oss i sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn). Vi rekommenderar er att löpande återkomma till denna sida, då informationen kan komma att uppdateras över tid. Denna version publicerades 2018-05-21.

Är ni redan kund hos oss rekommenderar vi även att ni tar del av informationen här som beskriver hur vi hanterar personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag. Är ni dessutom revisionskund hos oss rekommenderar vi även att du tar del av informationen som beskriver hur vi hanterar personuppgifter i revisionsuppdrag. Denna information hittar du här.

Bakgrund

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av er kontakt med oss via hemsida, nyhetsbrev eller sociala medier kan WeAudit Sweden AB eller WeAudit Sweden Group AB (båda benämns nedan “WeAudit” eller “vi”) komma att behandla era personuppgifter. Av denna anledning lämnas följande information.

WeAudits behandling av personuppgifter

WeAudit kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. Detta innebär bland annat att vi måste ha en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Nedan information redogör för vilken rättslig grund vi har att behandla personuppgifter i olika situationer.

Nyhetsbrev och e-postutskick

När du väljer att bli prenumerant på vårt nyhetsbrev lämnar du dina kontaktuppgifter till oss. Du får därefter ett bekräftelsemail till din inkorg. Genom att klicka på bekräftelselänken i mailet samtycker du till att ta emot vårt återkommande nyhetsbrev samt annan relevant information via e-post. Den rättsliga grunden är alltså samtycke. Det går när som helst att välja att avsluta sin prenumeration. Detta görs enklast genom att klicka på avprenumerationslänken i nyhetsbrevet eller på annat sätt
meddela oss att du inte längre önskar motta våra nyhetsbrev. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från de register som används för detta ändamål.

Frågeformulär

Som kund kan du bli inbjuden till att svara på frågor för att förbättra våra tjänster. Dina kontaktuppgifter (namn, mailadress) kan då behöva lämnas ut till tredje part. Uppgifterna används enbart för skicka ut WeAudits enkäter. Du kan välja att avstå från att svara och du kan också närsomhelst avregistrera dig från att få ytterligare enkäter via en länk i den inbjudan du får.

Kontaktformulär på weaudit.se

På vår webbplats har vi ett kontaktformulär där vem som helst kan kontakta oss för att ställa frågor, lämna feedback eller liknande. Kontaktuppgifterna som lämnas i formuläret använder vi för att kunna kunna komma i kontakt med dig för att lämna ett svar. Den rättsliga grunden är även här samtycke. När ärendet avslutats kommer vi, under förutsättning att vi ej har en rättslig förpliktelse att spara uppgifterna, att radera uppgifterna.

WeAudit i sociala medier

Vi har profiler på Facebook, Instagram och LinkedIn. Förutom att vi är ansvariga för våra egna inlägg är vi även ansvariga för att personuppgifter behandlas, i kommentarer och inlägg som görs av andra på våra profiler, på ett sätt som inte är kränkande. Vi håller regelbunden uppsikt över publiceringar i våra profiler och kommer skyndsamt att ta bort eventuella kränkande personuppgifter. Om du upptäcker något i våra sociala medier som du uppfattar som kränkande, vänligen rapportera detta till oss genom vårt kontaktformulär på weaudit.se alternativt genom att maila support@weaudit.se.

Mottagare av informationen

WeAudit anlitar i vissa fall tredje parter i form av underleverantörer. Detta gäller exempelvis vid utskick av våra nyhetsbrev. Dessa parter får dock inte använda personuppgifterna till något annat ändamål än vad som anges i våra avtal med dem.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

WeAudit ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Rättigheter såsom registrerad

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

När det gäller personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.

Kontaktuppgifter vid frågor: support@weaudit.se