Funderar du på att byta revisor?

Funderar du på att byta revisor?

Att byta revisor kan kännas som en långdragen process, men det behöver det inte vara. Vi vill göra allt med revisionen så enkelt som möjligt, till och med hur du byter till en ny, bättre och mer engagerad revisor som kan hjälpa dig att driva ditt företag och verksamhet framåt. Med modern teknik och automatiserade processer sparar vi värdefull tid för oss och våra kunder. 

Byt revisor med några enkla steg

Det ska inte behöva vara krångligt att byta till en revisor som du kan lita på. Vi har därför gjort en kort guide för att göra det så enkelt som möjligt för dig att byta revisor. 

Guiden till en ny revisor:

  1. Beräkna ditt pris online och beställ en offert med ett knapptryck.
  2. Inom 24 timmar får du ett avtalsförslag att läsa igenom som du sen kan signera digitalt.
  3. När du signerat avtalet registrerar vi revisorsbytet hos Bolagsverket och bjuder in dig via länk för att godkänna registrering.
  4. Samtidigt får du en mall på stämmoprotokoll av oss där ägarna skriver in val av revisor.
  5. Ni går in på verksamt.se och godkänner revisorsbytet, och kompletterar med information från stämmoprotokoll.
    + Vi sköter kontakten med din (eventuella) tidigare revisor.

    Klart!

BERÄKNA DITT PRIS BESTÄLL OFFERT