We förklarar: Förbjudet lån

För att ta ut pengar ur ett bolag som du är delägare i måste det vara i form av lön, utdelning, återbetalning av egna utlägg eller aktieägartillskott som du gjort till bolaget. Att låna ut pengar från bolaget till dig privat är dock inte tillåtet. Denna typ av lån benämns “förbjudet lån” och är straffbart enligt aktiebolagslagens tjugoförsta kapitel. 

När uppstår ett förbjudet lån? 

Ett förbjudet lån uppstår när pengar lånas ut till: 

  • Den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern.
  • Den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller i annat bolag i samma koncern.

Förbudet gäller även vissa släktingar till de som omfattas ovan. Dessa är:

  • Den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led. 
  • Den som är besvågrad med i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon

Även lån till juridiska personer som berörda parter enligt ovan har ett bestämmande inflytande över omfattas av förbudet. 

Vad blir konsekvenserna av ett förbjudet lån? 

Om vi som revisorer upptäcker ett förbjudet lån i ett aktiebolag är vi skyldiga att skriva en oren revisionsberättelse som skickas till Skatteverket. Detta kan det leda till en utredning om ekobrott med böter eller, i värsta fall, fängelse som straff. Även bolag utan revisor kan bli fall för utredning om ekobrott och straffas på samma sätt.

Hur kan du undvika förbjudna lån? 

Trots att reglerna kan tyckas enkla och självklara är det många företagare som råkar ta ut förbjudna lån ur sitt aktiebolag. Vanliga misstag är att företagaren gör för stora återbetalningar för utlägg eller gör en utdelningar utan korrekt formalia. 

Ett tips till dig som ofta gör inköp till bolaget privat är att samla dessa på ett avräkningskonto. Där kan du samla alla utlägg och stämma av så att du inte betalar ut ett för stort belopp när du ska betala ut ersättning för utläggen. 

När du vill göra en extrautdelning måste du se också till att hålla en extra bolagsstämma samt skriva en redogörelse från styrelsen som intygar att utdelningen är försvarlig. Om ditt bolag omfattas av revisorsplikt behöver du även ett yttrande från din revisor.

Vill du få fler tips och råd? 

Vi hjälper gärna till! 

Kontaktuppgifter till våra grymma medarbetare hittar du här.