Dags för bokslut – det här är bra att tänka på

När räkenskapsåret närmar sig sitt slut, är det dags för företagare att förbereda sig för bokslutet. Ett bokslut är inte bara en årlig skyldighet utan också en chans att få en översikt över företagets ekonomiska hälsa. Här kommer några viktiga punkter att ha i åtanke inför bokslutet. 

Bokslutets syfte

Ett bokslut sammanställer företagets bokföring vid räkenskapsårets slut och är avgörande för att visa företagets ekonomiska ställning och resultat. Det är en grund för företagets inkomstdeklaration och ekonomisk planering för det kommande året. Beroende på företagsform och storlek kan ni också behöva upprätta årsredovisning.

Korrekt underlag

Se till att all löpande bokföring är korrekt och uppdaterad. Det innebär att kvitton, fakturor och andra affärshändelser är noggrant dokumenterade och arkiverade. I en digital era är det effektivt att digitalisera dessa dokument för enklare hantering och arkivering.

Balansräkning och avstämningar

Stäm av balansräkningens poster, inklusive bankkonton, skatt, moms och arbetsgivaravgifter, för att säkerställa att allt är korrekt bokfört, värderat och dokumenterat. Detta är fundamentalt för att bokslutet ska ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.

Periodiseringar,avskrivningar och andra poster.

Se över och justera för periodiseringar för att säkerställa att intäkter och kostnader bokförs i rätt period. Detta hjälper till att ge en mer korrekt bild av företagets resultat för året.

Om ni har betalt tjänstepension för er personal behöver ni också beräkna och bokföra löneskatt som ska betalas på de kostnaderna.

Vinstdispositioner och skatt

När balansräkningens tillgångar och skulder är avstämda och resultatet har periodiserats ska ni bestämma om det ska göras avsättning till, eller återföring från periodiseringsfonder och överavskrivingar på inventarier. När det är gjort beräknar och bokför ni årets skattekostnad. Slutligen bokför ni årets resultat efter skatt.

Sök professionell hjälp

Att upprätta bokslut kan vara komplext och tidskrävande. Det kan vara klokt att anlita en redovisningskonsult eller redovisningsbyrå som kan ge stöd och säkerställa att allt görs enligt gällande regler och standarder.

Här finns vi

Revisionsbyrå i Göteborg

Om ditt företag är baserat i Göteborg, har WeAudit revisionsbyrå i Göteborg, där vi hjälper företag med revision och ekonomisk rådgivning. 

Revisionsbyrå i Karlstad

För företag i Karlstad som söker expertis inom revision, finns vår revisionsbyrå i Karlstad tillgänglig. Våra kvalificerade revisorer kan erbjuda den rådgivning och de tjänster du behöver för att säkerställa din verksamhets ekonomiska hälsa. 

Revisionsbyrå i Stockholm

Företag kan lita på WeAudit revisionsbyrå i Stockholm för omfattande revisionstjänster och finansiell rådgivning. Vi kan hantera de komplexa krav som följer med att driva verksamhet och vårt team är dedikerat till att hjälpa ditt företag att växa och utvecklas.

Revisionsbyrå i Årjäng

Om ditt företag finns i Årjäng och du söker professionell assistans inom revision, står vår revisionsbyrå i Årjäng till din tjänst. Vi erbjuder tjänster skräddarsydda för att tillgodose er krav och önskningar.

Revisionsbyrå i Eskilstuna

Om ditt företag behöver professionellt stöd för revision, är vår revisionsbyrå i Eskilstuna här för att assistera. Med ett team av erfarna revisorer tillhandahåller vi en mängd tjänster designade för att hjälpa ditt företag att hantera ekonomiska utmaningar och försäkra att alla regelverk och krav uppfylls. 

Att förbereda och genomföra bokslutet är en viktig del av företagets ekonomiska cykel. Genom att noggrant följa dessa steg kan du säkerställa att ditt företag inte bara uppfyller sina lagstadgade krav utan också får värdefull insikt i sin ekonomiska hälsa och position för framtida tillväxt och framgång.