We Are

Ett förändringsbenäget team med fokus på balans i livet

WeAudit är ett gäng ödmjuka revisorer som brinner för att förändra och effektivisera vårt och våra kunders arbetssätt genom digitalisering.  Vi strävar efter att kunna automatisera i så många flöden som möjligt. Vi arbetar i team där fokus är på att ta tillvara på varje individs starka sidor och löpande utvecklas tillsammans med våra kunder. WeAudit är ett entreprenörsdrivet och hierarkilöst företag som arbetar agilt tillsammans.

Vår företagskultur behandlar alla lika oavsett tidigare befattning, kön eller erfarenhet. Därför erbjuder WeAudit samtliga tillsvidareanställda möjligheten att bli delägare då vi gör den här resan tillsammans.

Hos oss står balans i livet i centrum. Arbetet är viktigt, men det är familj och vänner också. Som WeAudit anställd handlar det inte om hur många timmar du lägger på ditt arbete utan kvalitén på timmarna. Har du tillräckligt med tid att umgås med dina nära och kära är vi övertygade om att du också kommer leverera ett bättre arbete. Detta i sin tur belönas med nöjda kunder.

Mikael Gustavsson

Mikael Gustavsson
VD / Auktoriserad revisor

We Believe

WeAudit har funnits sedan 2007 men började i ny regi när bolaget som då hette Wint Audit AB blev personalägt i augusti 2016. Våren 2017 ändrades bolagets namn från Wint till WeAudit som ett led i att kunna marknadsföras med ett eget varumärke och bolagsnamn.

Vi har alltid varit och kommer fortsätta vara ett förändringsbenäget bolag.  Som utvecklar och använder ny smart teknologi med kunden i fokus. Skillnaden mot före det blev personalägt är att vi gör det med fullt fokus på revisionsprodukten.

Vi ska förändra hur revision görs och hur det upplevs med målet att skapa maximal glädje för företagare, våra medarbetare och samhället. Det är dags att “Revolutionera revisionen”.

We Do

Oberoende granskning

En revision är en oberoende granskning som kvalitetssäkrar företags och organisationers ekonomiska information samt styrelsens förvaltning. Detta gör att företag vågar göra affärer med varandra utan en massa kontroller eller förskottsbetalningar.

Kvalitetsstämpel

Revisionen rapporteras genom en offentlig revisionsberättelse som blir en kvalitetsstämpel för andra. 

Detta gör också att ägarna kan sova gott även om de inte själva hinner ha koll på allt som sker i verksamheten.

Bollplank

Som ledare av en verksamhet uppstår det en massa olika frågor som kan vara svåra att hinna med.

Revision ger revisorn bra inblick i verksamheten vilket gör att revisorn löpande kan ge rådgivning kring företagets/organisationens ekonomi och därmed ofta blir ett naturligt bollplank.

WeAudit - Hem

del av ett global nätverk

HLB international logo

Läs mer om HLB International här eller på www.hlbi.com

Genom vårt nätverk kan vi hjälpa dig även om du har verksamhet utanför Sverige.