När behöver man en revisor?

När bolaget uppfyller vissa storlekskriterier kräver aktiebolagslagen att ledningen väljer en revisor, men även mindre bolag har ett flertal fördelar som kommer med att anlita en revisor. En revision ger organisationen en kvalitetsstämpel, vilket gör att företag vågar göra affärer med varandra utan att det blir en massa kontroller eller förskottsbetalningar. Här kan du läsa mer om när lagstadgad revision gäller och om fördelarna med frivillig revision.

Vad är en revisor?

Många blandar ihop revisor och redovisningskonsult

Redovisningskonsulten är normalt den som upprättar bolagets redovisning medan revisorn är den som granskar bolagets redovisning, deklarationer och styrelsens förvaltning. Anställda på en revisionsfirma som inte är auktoriserade revisorer men som ändå arbetar med revision benämns ofta som revisorer.

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor är en skyddad titel som kräver universitetsutbildning, mångårig branscherfarenhet och att man tagit revisorsexamen vilket är ett särskilt prov. Revisionen ger företagets intressenter en kvalitetsstämpel på verksamheten. Revisorn agerar även bollplank till bolagets ägare och ledning.

När måste företag utse en revisor?

Lagstadgad revision

När behöver man en revisor? I vissa fall gäller revisorskrav. Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag och ekonomiska föreningar som överstiger två av följande gränser under två sammanhängande (fastställda och inskickade till Bolagsverket) räkenskapsår ha en kvalificerad revisor (godkänd eller auktoriserad revisor);

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning (totala tillgångar eller skulder + eget kapital)
  • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Notera att det är samma värden som måste vara uppfyllda två räkenskapsår i rad.

Vad är fördelarna med frivillig revision?

För mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar finns det idag inget lagstadgat krav på att en auktoriserad revisor behöver anlitas. Varför kan det då ändå vara till fördel för er att anlita en kvalificerad revisor?

Fördelarna är många; revision är en oberoende granskning som kvalitetssäkrar företags och organisationers ekonomiska information samt styrelsens förvaltning. Revisionen rapporteras sedan i form av en revisionsberättelse vilket blir en kvalitetsstämpel för företagets/organisationens intressenter. Granskningen ger revisorn bra inblick i verksamheten vilket medför att revisorn löpande kan ge rådgivning kring företagets/organisationens ekonomi och blir därmed ofta ett naturligt bollplank.

WeAudit har lång och bred erfarenhet av revision och redovisning, hos oss får du även tillgång till specialistkompetens inom exempelvis revision av bostadsrättsföreningar. Då verksamheter idag blir alltmer komplexa skräddarsyr vi våra tjänster för att passa just era behov.

Vi hjälper er gärna med frågor gällande revision. Välkommen att kontakta oss med dina funderingar eller för att boka ett personligt möte!