Dags för deklaration igen?

Varje år ska både företag och ägare lämna in sin inkomstdeklaration till Skatteverket. Som ägare kan det vara svårt att hålla koll på befintliga regler och alla nyheter. WeAudit är ständigt uppdaterade och kan ge er den hjälp ni behöver.

We Audit hjälper dig deklarera

Upprättande av inkomstdeklaration

WeAudit bistår med upprättande av deklarationer för både ägare och bolag. Vi ser till att deklarationen kommer in i tid och att ni får koll på när skatten ska betalas om en skatteskuld skulle uppstå.

Fåmansföretagare och 3:12 reglerna

Som fåmansföretagare har du säkert hört talas om 3:12 reglerna. Dessa reglerar hur en fåmansföretagare blir beskattad och hur mycket utdelning denne kan ta ut till lågbeskattad kapitalinkomst. Reglerna har förändrats en del under de senaste åren och kan därmed vara svåra att hålla koll på.

Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet som är den del av utdelning du kan ta ut till en beskattning till 20 % samt förenklingsregeln och huvudregeln. Förenklingsregeln baseras på ett schablonbelopp som beräknas utifrån inkomstbasbeloppet. Förenklingsregeln kan alltid tillämpas medan huvudregeln kräver att vissa lönekrav uppfylls.

Huvudregeln grundar sig i bolagets löneunderlag. För inkomstår 2017 ger regeln en delägare rätt att räkna på löneutrymme på 50 % av bolagets löner om ägaren tagit ut en lön på 6 inkomstbasbelopp (355 800 kr) plus 5 % av bolagets totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (569 280 kr).

Tre snabba tips att hålla koll på:

  • Tänk på att löneunderlag bara kan beräknas enligt huvudregeln om du äger mer än 4 % av andelarna i bolaget.
  • Bil- eller bostadsförmån räknas inte in i din lön eller totala löner, tänk därför på att öka din bruttolön och göra ett nettolöneavdrag istället. Behöver du hjälp, kontakta oss.
  • Förenklingsregeln kan endast tillämpas om du ägt aktierna vid årets ingång.

Skatterådgivning

Med hjälp av vår mångåriga erfarenhet och genom att ständigt hålla oss ajour, kan vi hjälpa er och ert bolag att följa och på bästa sätt dra nytta av skattemässiga lagar och regler. Som entreprenör är det många skattemässiga regler som måste följas för att undvika extra kostnader och rättsliga påföljder. WeAudit kan hjälpa er att sätta rutiner för både er själva och ert företag så att ni har koll på skatteinbetalningar och deklarationer.

Låter det bra? Fyll i formuläret så hör vi av oss!