Bokslut och Årsredovisning

Dags för årsbokslut och du har inte järnkoll på hur man gör? Funderar du på om det finns smarta saker att göra med skatten i bokslutet? Driver du en redovisningsbyrå men har en klurig koncernredovisning som du vill ha hjälp med? Eller vill du bara kunna betala någon för att göra årsbokslutet åt dig?

WeAudit kan hjälpa dig med såväl rådgivning som hela upprättandet av årsredovisningen. 

Skräddarsydd tjänst

Oavsett om ni har ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening skall bolagets räkenskapsår avslutas med en skatteberäkning, bokslut och årsredovisning. Det är många regler att hålla reda på vilket kräver både kunskap och anpassade program.

Som företagare kan det vara svårt att vara uppdaterad på alla områden och då kan det vara skönt att få hjälp med årsredovisningen och bokslutet och slippa oroa sig. Hos WeAudit kan du få hjälp med allt från stöd vid bokföringen till att vi tar hand om hela skatteplaneringen, årsbokslutet och årsredovisningen åt du.

Välja K2 eller K3- vad skiljer sig

Som aktiebolag i Sverige får man i de flesta fall välja om man redovisar enligt K2 eller K3. Som företagare kan det vara svårt att veta vad man ska välja och vilka för- och nackdelar respektive regelverk har. Nedan beskriver vi två stora skillnader mellan de båda regelverken.

Komponentavskrivning

Har du en verksamhet där du äger en fastighet så skiljer sig K2 och K3 åt och du behöver välja vad som är mest fördelaktigt för ditt bolag. I K2 kan man skriva av hela fastigheten på en fast procentsats hela året medan fastigheten delas in i olika komponenter i K3 och varje komponent får en egen procentsats. Fördelarna med K3 är att du får en mer rättvisande bild av vad komponenterna är värda men självklart är K2 en förenkling och väljs därmed av de flesta.

Uppskjuten skatt

Ytterligare en redovisningsmässig skillnad mellan K2 och K3 är att bolaget ej får redovisa en uppskjuten skattefordran. Bolaget kan ha ett inrullat underskott men det är endast i K3 de får ha med det i bokföringen, i K2 syns det endast hos Skatteverket.
För grundligare frågeställningar kan ni kontakta oss så hjälper vi er välja vad som är mest fördelaktigt för ert bolag.

Bolagsverket

En årsredovisning upprättas efter varje räkenskapsår och presenteras på årsstämman av styrelsen. När den kontrollerats och godkänts av styrelsen ska den skickas in till Bolagsverket. Detta ska ske senast sju månader efter bokslutsdagen, t.ex. om räkenskapsåret slutar 31 december ska årsredovisningen senast vara inne hos Bolagsverket 31 juli året efter.

Deadlines:

Räkenskapsårets slutÅrsredovisningen ska ha inkommit senast
30 april 2018fredagen den 30 november 2018
31 maj 2018onsdag den 2 januari 2019
30 juni 2018torsdagen den 31 januari 2019
31 juli 2018torsdagen 28 februari 2019
31 augusti 2018måndagen den 1 april 2019
30 september 2018torsdagen den 2 maj 2019
31 oktober 2018måndagen den 3 juni 2019
30 november 2018måndagen 1 juli 2019
31 december 2018 torsdagen den 1 augusti 2019
31 januari 2019måndagen den 2 september 2020

Låter det bra? Fyll i formuläret så hör vi av oss!